Πεδία δράσης

Συνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Η ταυτότητα των τόπων και των κοινοτήτων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου πολιτισμού. Θεωρούμε τη φύση και τον πολιτισμό ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η παραδοσιακή γνώση ως πηγή καινοτομίας

Η παραδοσιακή γνώση είναι ένα ζωντανό σώμα συλλογικής σοφίας που διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το έργο μας επιδιώκει να συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον και να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων.

Τοπικές λύσεις για αειφόρο ανάπτυξη

Η επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ απαιτεί λύσεις που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής. Το έργο μας υποστηρίζει την κοινοτική συνεργασία με στόχο τη αειφόρο τοπική ανάπτυξη.

Η προσέγγισή μας

Τα έργα μας

Τελευταία νέα

Προβολές στην ιστορία της ελληνικής υπαίθρου: Ένα ταξίδι στις παραδόσεις μιας άλλης εποχής

Προβολές στην ιστορία της ελληνικής υπαίθρου: Ένα ταξίδι στις παραδόσεις μιας άλλης εποχής

Η μαγεία της ελληνικής υπαίθρου έρχεται για δεύτερη χρονιά στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Ιστορίας, μέσα από μια σειρά συναρπαστικών ντοκιμαντέρ...