Δράσεις στο σταυροδρόμι φύσης & πολιτισμού

Συνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Η ταυτότητα των τόπων και των κοινοτήτων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου πολιτισμού. Θεωρούμε τη φύση και τον πολιτισμό ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η παραδοσιακή γνώση ως πηγή καινοτομίας

Η παραδοσιακή γνώση είναι ένα ζωντανό σώμα συλλογικής σοφίας που διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το έργο μας επιδιώκει να συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον και να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων.

Τοπικές λύσεις για αειφόρο ανάπτυξη

Η επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ απαιτεί λύσεις που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής. Το έργο μας υποστηρίζει την κοινοτική συνεργασία με στόχο τη αειφόρο τοπική ανάπτυξη.

Η προσέγγισή μας

Τα έργα μας

Τελευταία νέα

Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου: Μια δράση για την Τυτώ!

Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου: Μια δράση για την Τυτώ!

H σύγχρονη, εντατικοποιημένη γεωργία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας όντας προσδιορισμένη πίεση για 24.000 από τα 28.000 είδη που βρίσκονται σε κίνδυνο...

To MedINA συμμετέχει στο TEDxPatras 2023!

To MedINA συμμετέχει στο TEDxPatras 2023!

Πώς μπορούμε να στηρίξουμε πιο «πράσινα» αγροδιατροφικά συστήματα; Ποιος είναι ο ρόλος των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών; Σε ποιους τομείς καλούμαστε να δράσουμε για...

Join our team: Finance and Operations Manager

Join our team: Finance and Operations Manager

MedINA is looking for a full time professional to lead our Finance and Operations function. This is a role cutting across departments and has direct...

Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου: Μια δράση για την Τυτώ!

Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου: Μια δράση για την Τυτώ!

H σύγχρονη, εντατικοποιημένη γεωργία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας όντας προσδιορισμένη πίεση για 24.000 από τα 28.000 είδη που βρίσκονται σε κίνδυνο...