Δράσεις στο σταυροδρόμι φύσης & πολιτισμού

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Για ένα αειφόρο μέλλον για τη Μεσόγειο

Δράσεις στο σταυροδρόμι
φύσης και πολιτισμού

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομείς δράσης

Συνδέοντας τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά

Η ταυτότητα των τόπων και των κοινοτήτων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου πολιτισμού. Θεωρούμε τη φύση και τον πολιτισμό ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η παραδοσιακή γνώση ως πηγή καινοτομίας

Η παραδοσιακή γνώση είναι ένα ζωντανό σώμα συλλογικής σοφίας που διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το έργο μας επιδιώκει να συνδέσει το παρελθόν με το μέλλον και να συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των κοινοτήτων.

Τοπικές λύσεις για αειφόρο ανάπτυξη

Η επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ απαιτεί λύσεις που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής. Το έργο μας υποστηρίζει την κοινοτική συνεργασία με στόχο τη αειφόρο τοπική ανάπτυξη.

Η προσέγγισή μας

Τελευταία νέα

Το MedINA στη διημερίδα “ Προσεγγίζοντας ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό μέλλον”

Το MedINA στη διημερίδα “ Προσεγγίζοντας ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό μέλλον”

Μπορούμε να προστατέψουμε τη βιοποικιλότητα και να διατηρήσουμε τα παραδοσιακά μας τοπία, αναπτύσσοντας παράλληλα αλυσίδες προστιθέμενης αξίας για τη στήριξη των αγροτών; “Εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη...

Συνάντηση με φορείς για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στις πολιτικές που επηρεάζουν το τοπίο

Συνάντηση με φορείς για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στις πολιτικές που επηρεάζουν το τοπίο

Πώς εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ΕΣΤ) στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι τομεακές πολιτικές που εμπλέκονται και πώς έχει ενσωματωθεί η ΕΣΤ στην...