2007 – Πολιτιστικές Πτυχές των Μεσογειακών υγροτόπων

2007 – Πολιτιστικές Πτυχές των Μεσογειακών υγροτόπων

  • ENG

Το 2007 σηματοδοτήθηκε από ένα μεγάλο επίτευγμα για το MedINA: το πρώτο χρηματοδοτούμενο, από το ίδρυμα MAVA, πρόγραμμα «Πολιτιστικές πτυχές των Μεσογειακών υγροτόπων».

Κατά τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος μελετήθηκαν, αναλύθηκαν και τεκμηριώθηκαν οι πολιτιστικές πρακτικές και αξίες πολυάριθμων υγροτόπων της Μεσογείου, εκδόθηκε ένα βιβλίο και κυκλοφόρησαν δύο ακόμη εκδόσεις. Επιπλέον, διοργανώθηκε διεθνές εργαστήριο, σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και την Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (MedWet), με τη συμμετοχή έγκριτων εμπειρογνωμόνων σε θέματα προστασίας της φύσης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και διαχειριστών υγροτόπων από όλη τη Μεσόγειο.

Αξίζει να αναφερθεί πως το έργο υποστήριξε τη Σύμβαση Ραμσάρ και την Πρωτοβουλία MedWet στην καλύτερη ενσωμάτωση των πολιτιστικών αξιών των υγροτόπων στις εργασίες τους.