Δημοσίευση του βιβλίου «Reclaiming the Greek landscape»

Διοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα «Πολιτισμός: συμβολή στη συνετή χρήση των υγροτόπων» στην 11η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τους Υγρότοπους (Ramsar COP11), Βουκουρέστι, Ρουμανία