Οι 32 πρώτοι ελαιοπαραγωγοί στα Κύθηρα πιστοποιήθηκαν με το σήμα Terra Vita

Οι 32 πρώτοι ελαιοπαραγωγοί στα Κύθηρα πιστοποιήθηκαν με το σήμα Terra Vita

Οι 32 πρώτοι ελαιοπαραγωγοί στα Κύθηρα πιστοποιήθηκαν με το σήμα Terra Vita, πραγματοποιώντας ένα ακόμα βήμα για την αειφόρο ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα των Κυθήρων. 

Τα πιστοποιητικά έχουν φτάσει στα χέρια των ομάδων παραγωγών, συνοδευόμενα με διαδικτυακή συνάντηση για τα επόμενα βήματα. 

Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα Terra Kytheria έχει ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την πιστοποίηση 32 παραγωγών. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά δύο καινοτόμες ομαδικές πιστοποιήσεις. Καταφέραμε, με αυτόν τον τρόπο, να μειώσουμε σημαντικά το κόστος πιστοποίησης ανά παραγωγό, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και να αναπτύξουμε ένα συνεργατικό οικοσύστημα. Το κόστος των πιστοποιήσεων καλύφθηκε από το MedINA. 

Οι τοπικές συνέργειες είναι απαραίτητο συστατικό επιτυχίας, όχι μόνο για τα οικονομικά οφέλη και την πρόσβαση σε αγορές, αλλά και για τη βελτίωση των καλλιεργειών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η πιστοποίηση των μονάδων μεταποίησης ελαιόκαρπου, δηλαδή των ελαιοτριβείων, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τελικό πιστοποιημένο ελαιόλαδο Terra Vita!