Αώος: Κατάθεση σχολίων του MedINA στη διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 11α για τις περιοχές Natura 2000

Αώος: Κατάθεση σχολίων του MedINA στη διαβούλευση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 11α για τις περιοχές Natura 2000

  • ENG

Στο πλαίσιο του έργου “Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000” του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το MedINA ανέπτυξε και κατέθεσε τις προτάσεις του επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 11α για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Γρεβενών, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Απριλίου 2023.


Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) αποτελεί την επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και του Σχεδίου Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Το έργο -που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα- προβλέπει την οριοθέτηση και θεσμοθέτηση διαβαθμισμένων ζωνών προστασίας των περιοχών Natura 2000 με αντίστοιχους όρους και περιορισμούς στις χρήσεις γης και στην άσκηση δραστηριοτήτων και αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τα σχόλια του MedINA επικεντρώνονται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αώου, που διασχίζει το μεγαλύτερο μέρος του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και 13 περιοχές του δικτύου Natura 2000. Αφορούν, κυρίως, (α) στην ανάγκη επέκτασης των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προς τα σύνορα με την Αλβανία, προκειμένου να προστατευθεί θεσμικά η περιοχή Γράμμου – Κόνιτσας – Πωγωνίου με απώτερο στόχο να ενωθεί το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου με το Εθνικό Πάρκο Vjosa και (β) σε προτάσεις σχετικά με την κύρια απειλή που αντιμετωπίζει ο Αώος και οι παραπόταμοί του από την επικείμενη κατασκευή δεκάδων μικρών υδροηλεκτρικών έργων, που αν υλοποιηθούν, θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες δέκα και πλέον ετών για τη δημιουργία του πρώτου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη: Αώου/Vjosa.

Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί μία ευκαιρία κατά την οποία πολίτες και φορείς μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών για θέματα που τους αφορούν!

Διαβάστε τα αναλυτικά σχόλια και τις προτάσεις μας, εδώ.