Αώος / Vjosa: 2η Διασυνοριακή συνάντηση φορέων στον Αυλώνα της Αλβανίας

Αώος / Vjosa: 2η Διασυνοριακή συνάντηση φορέων στον Αυλώνα της Αλβανίας

  • ENG

Την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η διασυνοριακή συνάντηση ανταλλαγής απόψεων για τον Αώο/Vjosa, με τη συμμετοχή Περιφερειακών & Τοπικών αρχών, φορέων διαχείρισης των υδάτων από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Αλβανία και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Παρόντες ήταν οι Περιφερειάρχες Ηπείρου, Αυλώνα και Αργυρόκαστρου, οι Δήμαρχοι Ζαγορίου και Κόνιτσας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου, εκπρόσωπος του Δήμου Πρεμετής, καθώς και εκπρόσωποι άλλων Δήμων και Κοινοτήτων από τις δύο πλευρές των συνόρων. Τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκπροσώπησαν από την πλευρά της Ελλάδας το MedINA και η Πίνδος Περιβαλλοντική και από την πλευρά της Αλβανίας το EcoAlbania. Το παρών έδωσαν και εκπρόσωποι του Αναπτυξιακού οργανισμού της Αυστρίας, Austrian Development Agency, που υποστήριξε οικονομικά τη δράση.

Ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, συντονιστής του έργου «Ri-Connect: Ο ποταμός Αώος ως διασυνοριακός οικολογικός διάδρομος» για το MedINA, αναφέρθηκε κατά την παρουσίασή του με τίτλο “Αώος|Πιέσεις & Απειλές, εμπόδιο στο χαρακτηρισμό του 1ου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη” στις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Αώος και οι παραπόταμοί του, καθώς και στις συνεχώς αναδυόμενες απειλές που αφορούν όλη την ελληνική λεκάνη απορροής του, με έμφαση στα 48 σχεδιαζόμενα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), που χωροθετούνται στην περιοχή.

Παρουσίαση του MedINA, “Αώος|Πιέσεις & Απειλές, εμπόδιο στο χαρακτηρισμό του 1ου Διασυνοριακού Πάρκου Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη”.
© EcoAlbania.

Οι υπόλοιπες παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) Ηπείρου, η ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία, η από κοινού αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων και η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τον διασυνοριακό Αώο / Vjosa. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον και οι φορείς Ελλάδας και Αλβανίας συμφώνησαν πως η διατήρηση της ελεύθερης ροής και της άριστης οικολογικής κατάστασης του ποταμού και των παραποτάμων του, καθώς και η ανάγκη για θεσμική θωράκισή τους αποτελούν κύρια προτεραιότητα και για τις δύο χώρες, προκειμένου να επιτευχθεί το συντομότερο η δημιουργία ενός ενιαίου Διασυνοριακού Πάρκου Αώου/Vjosa, του πρώτου του είδους του στην Ευρώπη.

Εκπρόσωποι Περιφερειακών & Τοπικών αρχών, φορέων διαχείρισης των υδάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η συνάντηση έκλεισε με μία επίσκεψη στην περιοχή ‘Vjosa-Narta’, προστατευόμενο τοπίο, σύμφωνα με το Αλβανικό δίκαιο, όπου εκβάλλει ο Αώος / Vjosa. Η διοργανώτρια της συνάντησης, EcoAlbania, επιφύλασσε μία ξεχωριστή ξενάγηση στη λιμνοθάλασσα της Νάρτα και το νησί Zvernec, όπου η πλούσια ζωή του υγροτόπου μας έκανε να αντιληφθούμε τη σημασία του Αώου/Vjosa ως ζωοδότη, που τροφοδοτεί συνεχώς τη λιμνοθάλασσα με φερτά υλικά, θρεπτικά στοιχεία και πολύτιμο γλυκό νερό. Η περιβαλλοντική σημασία του υγροτόπου της Νάρτα αποδεικνύει ακόμα μια φορά πόσο σημαντικό είναι να εξετάζουμε ένα ποτάμιο οικοσύστημα ως ενιαίο σύνολο από τις πηγές του μέχρι τις εκβολές του και όχι τμηματικά βάσει διαφορετικών καθεστώτων προστασίας και διοικητικών συνόρων.

Επίσκεψη στο νησί Zvernec της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όπου εκβάλει ο ποταμός Αώος/Vjosa.
© Δημήτρης Παπαγεωργίου / MedINA.

Φωτογραφία εξωφύλλου © EcoAlbania.