Το μήνυμα “Aoos/Vjosa National Park Now” σε παγκόσμια περιοδεία

Τους τελευταίους οκτώ μήνες, οργανισμοί από όλο τον κόσμο που δουλεύουν για την προστασία του ποταμού Αώου διοργάνωσαν ακτιβιστικές δράσεις ζητώντας τη δημιουργία ενός Διεθνικού Πάρκου για τον ποταμό (VjosaNationalParkNow). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 23 δράσεις σε 13 χώρες στο κέντρο πόλεων, εθνικών πάρκων, μπροστά σε εθνικά μνημεία ή σε ειδικούς φυσικούς χώρους.

Εάν ο Αώος/Vjosa και οι παραπόταμοί του γινόταν εθνικός δρυμός, θα την προστάτευε μόνιμα από φράγματα και κοντινές έρευνες πετρελαίου μεταξύ άλλων. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το Πάρκο θα προσέλκυε 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο, θα αποφέρει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιο εισόδημα και θα δημιουργούσε 6 θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινότητες για κάθε μία θέση εργασίας στο εθνικό πάρκο.

Χάρη σε όλες τις προσπάθειες των οργανισμών, είμαστε πολύ πιο κοντά στη δημιουργία του πρώτου Διεθνικού Πάρκου Wild River της Ευρώπης.

Βοηθήστε μας διαδίδοντας το μήνυμα και υπογράφοντας την αίτηση για να ακουστεί η φωνή μας για τη δημιουργία του #VjosaNationalParkNow