Αναλαμβάνουμε δράση για την Αποκατάσταση της Φύσης στην Ευρώπη

  • ENG

«To realize this dream
we have a long way to go.
Now is our moment,
let’s Restore Nature’s glow!”

Οι προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης είναι εντατικές, διαρκείς και συλλογικές. Πολυάριθμοι οργανισμοί, μέλη τοπικών κι επιστημονικών κοινοτήτων αλλά και χιλιάδες απλοί πολίτες έχουν συσπειρωθεί, στηρίζοντας την εκστρατεία για την αποκατάσταση της φύσης. Η φύση χρειάζεται να ανακτήσει τη χαμένη της λάμψη, διατηρώντας υγιή οικοσυστήματα κι αποτελώντας τον πυλώνα για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη.

Στο πλαίσιο των εν λόγω προσπαθειών, στις 27 Ιουνίου, οι 88 ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκλήρωσαν την ψηφοφορία επί των τροποποιήσεων που προτάθηκαν στο κείμενο του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης (που άρχισε να ψηφίζεται στις 15 Ιουνίου). Το αποτέλεσμα ήταν η απόρριψη του σχεδίου νόμου με 44:44 ψήφους (οι ίδιες ψήφοι με αυτές της 15ης Ιουνίου). Το αποτέλεσμα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μία νίκη για τη φύση, καθώς η πρόταση για τον νόμο περί αποκατάστασης της φύσης (Nature Restoration Law) θα πάει στην Ολομέλεια για τελική ψηφοφορία από το σύνολο των 700+ ευρωβουλευτών. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει την ευκαιρία να υιοθετηθεί ένα πιο συνεκτικό και φιλόδοξο κείμενο στην ολομέλεια στις 12 Ιουλίου 2023.

Καθώς, λοιπόν, εισερχόμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν από την ολομέλεια στο Στρασβούργο και δεδομένου ότι στηριζόμαστε εξολοκλήρου σε αυτή την ψηφοφορία καθώς ό,τι κάνουμε αυτές τις ημέρες που μας απομένουν θα επηρεάσει θεμελιωδώς το αποτέλεσμα, σας καλούμε να λάβετε δράση και να ζητήσετε από τους πολιτικούς να αποκαταστήσουν τη φύση τώρα! Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, υπογράψτε και γίνεται και εσείς μέρος των προσπαθειών να δοθεί πίσω στη φύση χώρος να ανακάμψει: https://www.restorenature.eu/en/take-action

#RestoreNatureNow