Αποτελέσματα εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού «Το τοπίο της Πρέσπας μέσα στον χρόνο»

Αποτελέσματα εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού «Το τοπίο της Πρέσπας μέσα στον χρόνο»

Η ομάδα του MedINA δημοσιεύει την έκθεση όπου παρουσιάζονται οι καταγεγραμμένες αλλαγές στο τοπίο των Πρεσπών, όπως τις εντόπισαν οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου «Το τοπίο της Πρέσπας μέσα στον χρόνο», καθώς και οι αιτίες των αλλαγών αυτών.

Τον Ιούλιο που πέρασε, το MedINA, σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), πραγματοποίησε το εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού «Το τοπίο της Πρέσπας μέσα στον χρόνο» με στόχο να συνεισφέρει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του τοπίου.

Μέσω μιας διαδραστικής διαδικασίας οι 32 συμμετέχοντες  αναζήτησαν στη «βιογραφία» των Πρεσπών τα σημερινά σημάδια της στο τοπίο, απαντώντας στα ερωτήματα «Πώς αλλάζει ο τόπος μας; Πώς συνδεόμαστε με τα τοπία και πώς επηρεάζει αυτό τη ζωή μας; Πώς αποτυπώνεται η ιστορία στο τοπίο που βλέπουμε τριγύρω μας;».

Σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, η ομάδα του MedINA συγκέντρωσε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου, τα οποία αποτυπώθηκαν ως γεωχωρικά σημεία με τη βοήθεια των χαρτών, για την περαιτέρω ανάλυσή τους. Οι αλλαγές κατηγοριοποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε ομάδες αλλαγών που περιγράφουν παρόμοιες διαδικασίες.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα Αποτελέσματα του εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Active Citizens Fund
MedINA
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το έργο «Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο και εταίρο την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.