Δημοσίευση άρθρου στο Journal of Environmental Management

Δημοσίευση άρθρου στο Journal of Environmental Management

  • ENG

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη δημoσίευση του νεότερου άρθρου μας  “Farming practices and biodiversity: Evidence from a Mediterranean semi-extensive system on the island of Lemnos (North Aegean, Greece)” στο Journal of Environmental Management του Elsevier.

Η δημοσίευση είναι αποτέλεσμα τριετούς εργασίας πεδίου της διεπιστημονικής ομάδας του Terra Lemnia, με στόχο την καταγραφή των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων αγροτικών πρακτικών στη βιοποικιλότητα της Λήμνου. Η δουλειά αυτή αξιοποιείται αυτή τη στιγμή με σκοπό την οργάνωση συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στο νησί.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη μέσω του συνδέσμου μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2022.