Πάμε σχολείο! Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Λήμνου στα σχολεία της: σειρά θεωρητικών και βιωματικών σεμιναρίων

Πάμε σχολείο! Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Λήμνου στα σχολεία της: σειρά θεωρητικών και βιωματικών σεμιναρίων

Το MedINA, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, διοργανώνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) στο νησί της Λήμνου. Τα σεμινάρια απευθύνονται τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διεξάγονται στο πλαίσιο της διδακτικής περιόδου 2022-2023.

Τα σεμινάρια συνδυάζουν τη θεωρητική προσέγγιση με τη βιωματική εμπειρία μέσα από στοχευμένες δράσεις. Ξεκινούν με διδασκαλία εντός της αίθουσας, όπου εξηγείται με απλό τρόπο, μέσα από παραδείγματα, η έννοια της ΑΠΚ και τεκμηριώνεται η ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξής της από τους φορείς και τη νέα γενιά, και συνεχίζονται με επισκέψεις στο πεδίο όπου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένες πτυχές και πρακτικές του λημνιακού πολιτισμού. Η συχνότητα διεξαγωγής των σεμιναρίων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου.

Εφαλτήριο για τα σεμινάρια αυτά αποτέλεσε η εγγραφή του συστήματος της μάντρας της Λήμνου και της τέχνης παρασκευής του μελίχλωρου/μελίπαστου τυριού στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΠΚ, καθώς και το συνολικό έργο του MedINA στη Λήμνο, που στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μέσα από την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα, την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η δράση έχει ξεκινήσει με πολύ ενθουσιασμό, ξεπερνώντας τους στόχους του αρχικού σχεδιασμού. Στα σεμινάρια συμμετέχουν ήδη επτά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλα σχολεία του νησιού.

Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:

 • Εισαγωγή στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ο ρόλος των φορέων της ΑΠΚ, και η ανάγκη διαφύλαξής της.
 • Η μάντρα της Λήμνου και ο ρόλος της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του νησιού.
 • Παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές και τοπικές ποικιλίες της Λήμνου.
 • Ήθη και έθιμα, ο κόσμος του κεχαγιά της Λήμνου.
 • Η κτηνοτροφική παράδοση και τα τυριά της Λήμνου.
 • Η γαστρονομική παράδοση της Λήμνου και ο ρόλος της στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Καλαθοπλεκτική – Τυρβόλια (θεωρητικό κομμάτι).

Τα μαθήματα στο πεδίο είναι τα εξής:

 • Φτιάχνουμε τυρβόλια: επισκέψεις στο πεδίο για συλλογή βούρλων και γνωριμία με τη βιοποικιλότητα και το τοπίο της Λήμνου.
 • Φτιάχνουμε τυρί: τυροκόμηση εντός του σχολείου και επίσκεψη σε τυροκομείο.
 • Φτιάχνουμε ψωμί: επίσκεψη σε μύλο, παρασκευή ψωμιού εντός σχολείου, σε κάποιον φούρνο ή σε σπίτι μαθητών.
 • Μαγειρεύουμε με παραδοσιακά προϊόντα της Λήμνου: επίσκεψη σε τοπική βιοτεχνία, μαγειρική στο σχολείο και σε κάποιο εστιατόριο του νησιού.
 • Επίσκεψη σε μάντρα και γνωριμία με τον κόσμο του κεχαγιά: οι χώροι της μάντρας, οι καλλιέργειες, τα βοσκοτόπια.

Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στην επιστημονική έρευνα του MedINA στο νησί της Λήμνου τα τελευταία χρόνια, η οποία έχει αποτυπωθεί σε έντυπες εκδόσεις, όπως «Το σύστημα της μάντρας της Λήμνου. Μια πολιτισμική αφήγηση» και «Ο φυτικός πλούτος της Λήμνου – Πηγή ευημερίας για την τοπική κοινωνία», σε εθνογραφικά φιλμ, καθώς και σε επιστημονικά άρθρα και μελέτες.

Η δράση θα πλαισιωθεί από λογοτεχνικό διαγωνισμό, στον όποιο θα ζητηθεί από τους μαθητές να συλλέξουν θρύλους και αφηγήσεις από το οικογενειακό τους περιβάλλον σχετικά με τη μάντρα και τη ζωή γύρω από αυτήν.

 

 • Πάμε σχολείο! Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Λήμνου στα σχολεία της: σειρά θεωρητικών και βιωματικών σεμιναρίων