Ένα ταξίδι στην Ελλάδα της Κοινωνίας των Πολιτών!

Ένα ταξίδι στην Ελλάδα της Κοινωνίας των Πολιτών!

Η Πρώτη Επίσημη Συνάντηση Δικτύωσης της Συμμαχίας για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 02 Ιουνίου με τη συμμετοχή όλων των φορέων και οργανώσεων που απαρτίζουν την Ομάδα Πρωτοβουλίας και το Δίκτυο Μελών. 12 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 6 εθνικοί και υπερ-εθνικοί φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκινούν να χαράσσουν από κοινού μία πορεία ενδυνάμωσης και έμπρακτης δικτύωσης. Όραμα, δομή και ψυχή της ΣυμΑΤΑ είναι η αναζωογόνηση και ενίσχυση της δράσης για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης και ανάδειξης του πολιτισμού.

Ομάδα Πρωτοβουλίας: MedINA, The Green Tank, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Cyclades Preservation Fund, Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας / Τμ. Οικονομικών Σπουδών.

Δίκτυο Μελών: Ανεμόεσσα, Απάνω Μεριά Σύρου, Βιώσιμη Ανάπτυξη – cob.gr, Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (ΙΔΕΑΠΘ), Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ), Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑΝΕ), Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης, Πίνδος Περιβαλλοντική, Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεινής Περιοχής Ξάνθης, Το Μεσολόγγι των Ντόπιων – Messolonghi by locals, Το Νότιο Σέλας – The Southern Lights.

————————————————————————————-

Διαβάστε περισσότερα για τη ΣυμΑΤΑ

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr