Έναρξη του «Terra Kytheria» – Βιώσιμη Γεωργία στα Κύθηρα
  • ENG

Το νέο έργο «Terra Kytheria» ξεκίνησε στο νησί των Κυθήρων σε συνεργασία με το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης τον Μάρτιο του 2021. Χτίζοντας στη συνεχιζόμενη συνεργασία στο νησί με το Kythera Trails, το MedINA μεταφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του προγράμματος Terra Lemnia στα Κύθηρα.

Το πρόγραμμα βιώσιμης γεωργίας στα Κύθηρα, θα προάγει την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα του νησιού. Τα προϊόντα αυτά θα παράγονται με πρακτικές «φιλικές» προς τη βιοποικιλότητα και με σεβασμό στην φυσική και πολιτιστική κληρονομιά των Κυθήρων, ακολουθώντας ένα σύστημα «γεωργίας ακριβείας», προσαρμοσμένο στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Το πρόγραμμα αρχικά εστιάζει στην παραγωγή ελαιόλαδου και περιλαμβάνει συνεχή επιστημονική παρακολούθηση, με καταγραφή των αγροτικών πρακτικών και των επιπτώσεων τους, επίβλεψη από γεωπόνους και τη συμμετοχή των παραγωγών στη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων. Παράλληλα, θα γίνει μελέτη μάρκετινγκ, ώστε να σχηματιστεί ένας οδικός χάρτης για την προώθηση των παραγόμενων προϊόντων στις αγορές.

Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της TUV Austria Hellas, της ομάδας μάρκετινγκ, των αγροτικών συνεταιρισμών του νησιού και ελαιοπαραγωγών.

Οι κύριες δράσεις του προγράμματος είναι:

(α) συνδιαμόρφωση συμφώνου συγκεκριμένων αγροτικών πρακτικών με την ομάδα του προγράμματος και τους συμμετέχοντες παραγωγούς για την πιστοποίηση «παραδοσιακών προϊόντων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα και το τοπίο των Κυθήρων». Το πρώτο πρότυπο θα αφορά την ελαιοκαλλιέργεια.

(β) εκπαίδευση παραγωγών σε συστήματα γεωργίας ακριβείας που οδηγούν στην πιστοποίηση των πρακτικών, αλλά και τη διαχείριση των εισροών και εκροών των εκμεταλλεύσεων τους,

(γ) στην εκπαίδευση παραγωγών για έλεγχο (monitoring) των επιπτώσεων των πρακτικών

(δ) στην κατάρτιση των παραγωγών πάνω σε θέματα αγροτικής επιχειρηματικότητας και μάρκετινγκ.

Oι αρχικές συναντήσεις με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς του νησιού έχουν πραγματοποιηθεί. Αναμένεται να ωφεληθούν όσοι συμμετέχουν στο εθελοντικό δίκτυο για την παραγωγή πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (μέλη των συνεταιρισμών ή άλλοι), αλλά και όσοι απλά θα παρακολουθήσουν κάποιο εκ των σεμιναρίων. Η κυρίως φάση του προγράμματος έχει επίσημη ημερομηνία εκκίνησης την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και θα είναι διετές.

Το MedINA προσβλέπει στην οικονομική και κοινωνική αναβίωση της βιώσιμης γεωργίας στα Κύθηρα, προστατεύοντας την αγροτική βιοποικιλότητα και τα παραδοσιακά αγροτικά τοπία.