Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου: Μια δράση για την Τυτώ!

Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου: Μια δράση για την Τυτώ!

  • ENG

H σύγχρονη, εντατικοποιημένη γεωργία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας όντας προσδιορισμένη πίεση για 24.000 από τα 28.000 είδη που βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνισης, βάσει και των κριτηρίων της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες της κλιματικής αλλαγής, με το 30% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών να οφείλονται σε αυτή.

Το έργο “Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου” έρχεται να ενισχύσει το ευρύτερο πρόγραμμα του MedINA για τη διασφάλιση βιώσιμων αγροδιατροφικών συστημάτων και στοχεύει στην εφαρμογή πρακτικών ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο αγροτών στο νησί της Λήμνου.

Στο πλαίσιο του έργου, και σε συνεργασία με τον Οργανισμό για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Συστήματα «ΤΥΤΩ», θα τοποθετήσουμε τεχνητές φωλιές για την ενίσχυση του πληθυσμού της Τυτούς (Tyto alba), μιας κουκουβάγιας η οποία αποτελεί σημαντικό σύμμαχο των αγροτών. Όντας δεινή θηρευτής η οποία δραστηριοποιείται τη νύχτα, η Τυτώ τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με μικρά τρωκτικά, όπως ποντίκια, αρουραίους, μυγαλές κ.ά. Με μια μέση κατανάλωση 2.000-4.000 τρωκτικών, σε ετήσια βάση, διαδραματίζει βασικό ρόλο στα οικοσυστήματα που συναντάται.

O Οργανισμός για τη Βιοποικιλότητα στα Αγροτικά Συστήματα «ΤΥΤΩ» έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια και παρακολούθηση της δράσης, όντας η πρώτη οργάνωση στην ελληνική επικράτεια που επιχειρεί και εισάγει στην αγροτική διαχείριση, μία ολιστική, κυκλικής οικονομίας, αειφορική φιλοσοφία με το «Barn Owl Project».

Η πιλοτική τοποθέτηση στη Λήμνο αποσκοπεί τόσο στον πληθυσμιακό έλεγχο των ποντικιών όσο και στην προστασία αυτού του εμβληματικού είδους. Μείνετε συντονισμένοι για νέα σχετικά με τη δράση και το έργο!

Το έργο “Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου” χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

Εικόνα εξωφύλλου: Η Tyto alba εν πτήσει! © I. Theodoropoulos.