Γίνε μέλος της ομάδας μας | Παιδαγωγός – Υπεύθυνη/ος Έργου για τον Αώο!

Γίνε μέλος της ομάδας μας | Παιδαγωγός – Υπεύθυνη/ος Έργου για τον Αώο!

  • ENG

Αναζητούμε Παιδαγωγό – Υπεύθυνη/ο Έργου με έδρα την Ήπειρο, για να αναλάβει την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων του MedINA, στο πλαίσιο του έργου «Let it Flow! A Role-Playing Game for Aoos river basin management», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κόνιτσας.

Το έργο «Let it Flow» είναι ένα καινοτόμο έργο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύει στην ενθάρρυνση των μαθητών και εκπαιδευτικών της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου να ασχοληθούν με την ολοκληρωμένη προστασία των ποταμών τους. Το έργο έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στο γενικό στόχο της διατήρησης της ελεύθερης ροής του ποταμού Αώου και των παραποτάμων του ως διασυνοριακού οικολογικού διαδρόμου και πόρου για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.

Η/Ο Συνεργάτης θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη Προγραμμάτων για το Νερό του οργανισμού και στον Συντονιστή Τοπικών Δράσεων για τον Αώο, με έδρα την Ήπειρο. Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει προπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το έργο, να έχει άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Eλληνικά και καλή γνώση Aγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών εργαλείων. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα συνεκτιμηθεί.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή των κύριων αρμοδιοτήτων της θέσης και των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 31/10/2023, στα Ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Ενδιαφέροντος στο info@med-ina.org, αναγράφοντας στον τίτλο του e-mail: «Let it Flow: Παιδαγωγός – Υπεύθυνη/ος Έργου».