Γίνε μέλος της ομάδας μας | Σύμβουλος Μάρκετινγκ – Terra Graeca

Γίνε μέλος της ομάδας μας | Σύμβουλος Μάρκετινγκ – Terra Graeca

Το MedINA, έχει αναπτύξει την πιστοποίηση «Terra Vita – Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» με σκοπό τη δημιουργία αλυσίδων αξίας, οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και ενδυναμώνουν τους παραγωγούς. Το σχήμα πιστοποίησης Terra Vita αφορά τρόφιμα που παράγονται στην Ελλάδα με παραδοσιακές μεθόδους αγροτικής διαχείρισης, οι οποίες ωφελούν τη βιοποικιλότητα και το τοπίο, προάγοντας παράλληλα την τοπική ταυτότητα των περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούμε έμπειρο σύμβουλο μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ο οποίος σε συντονισμό με την ομάδα έργου, θα πραγματοποιήσει μια σειρά δράσεων μάρκετινγκ για την πιστοποίηση Terra Vita και τα πιστοποιημένα προϊόντα από Λήμνο και Κύθηρα. Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν προσφορά μέχρι τις 15.10.2023 στο info@med-ina.org, αναγράφοντας στον τίτλο του e-mail: «Terra Graeca – Σύμβουλος μάρκετινγκ».