Γίνε μέλος της ομάδας μας | Συνεργάτης/Συνεργάτιδα Επικοινωνίας μερικής απασχόλησης

Γίνε μέλος της ομάδας μας | Συνεργάτης/Συνεργάτιδα Επικοινωνίας μερικής απασχόλησης

  • ENG

Αναζητούμε έναν/μία Συνεργάτη/Συνεργάτιδα Επικοινωνίας μερικής απασχόλησης στην Ήπειρο (Ιωάννινα – Κόνιτσα – Ζαγόρι) για τη διαχείριση των αναγκών επικοινωνίας και προβολής έργου που αφορά στην προστασία του ποταμού Αώου καθώς και στη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων.

Ο ρόλος εντάσσεται στο Τμήμα Προγραμμάτων για το Νερό.

Ο/Η Συνεργάτης/Συνεργάτιδα θα αναφέρεται στον/στην Υπεύθυνο/η Έργου και θα συνεργάζεται στενά με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας και με τον Συντονιστή Τοπικών Δράσεων για τον Αώο.

Ο/Η Συνεργάτης/Συνεργάτιδα θα είναι υπεύθυνος/η για τη συνολική διαχείριση των αναγκών επικοινωνίας και προβολής του έργου (δημιουργία περιεχομένου για ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαχείριση σχέσεων με Μ.Μ.Ε., διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το Έργο, δημιουργία στρατηγικής επικοινωνίας, προσαρμοσμένη επικοινωνία σε κοινά-στόχο κ.ά.), την εκπροσώπηση του MedINA και τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους του έργου καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αιτήσεις γίνονται έως και τις 24/3/2024, στα ελληνικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/110B95D73E.