Γίνε μέλος της ομάδας μας – Υπεύθυνη/ος Έργου (Project Manager)

Γίνε μέλος της ομάδας μας – Υπεύθυνη/ος Έργου (Project Manager)

Αναζητούμε Υπεύθυνη/ο Έργου (Project Manager), μερικής απασχόλησης, στην Αθήνα για να αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean region (CARDIMED)», που υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό εργαλείο HORIZON Europe και υλοποιείται στο νησί της Σίφνου.

Η/Ο Συνεργάτης θα είναι επικεφαλής για τον συντονισμό, την υλοποίηση και την προώθηση δράσεων και παραδοτέων του έργου και θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη Προγραμμάτων για το Νερό του οργανισμού. Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει προπτυχιακό δίπλωμα σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το έργο, να έχει άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας τόσο στην Eλληνική όσο και στην Aγγλική γλώσσα, άριστες δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών εργαλείων και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή των κύριων αρμοδιοτήτων της θέσης και των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, εδώ.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 30/09/2023, στα Ελληνικά. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Ενδιαφέροντος στο info@med-ina.org, αναγράφοντας στον τίτλο του e-mail: «Λίθινοι Αναβαθμοί: Project Manager».