Γίνε μέλος της ομάδας μας | Υπεύθυνος/η Πολιτικής για το Νερό

Γίνε μέλος της ομάδας μας | Υπεύθυνος/η Πολιτικής για το Νερό

  • ENG

Αναζητούμε έναν/μία Υπεύθυνο/η Πολιτικής πλήρους απασχόλησης, που θα πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση και προώθηση στρατηγικών πολιτικής για τη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασής μας.

Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει ένα μείγμα στρατηγικής ηγεσίας, συνεργασίας με φορείς, έρευνας, συνηγορίας και διαχείρισης έργων για να επηρεάσει τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και πρακτικές προς ένα αειφόρο μέλλον και εντάσσεται στο Τμήμα Προγραμμάτων για το Νερό και απαιτεί άμεση συνεργασία με την Υπεύθυνη του Προγράμματος, τους Συντονιστές των Έργων και την Ομάδα Επικοινωνίας.

Επιπλέον, ο ρόλος απαιτεί συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τους Υπεύθυνους Προγραμμάτων και την Επικεφαλής Ανάπτυξης, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη για τις ευρύτερες πρωτοβουλίες πολιτικής του MedINA και διασφαλίζοντας μια ενιαία προσέγγιση σε όλα τα θέματα πολιτικής του οργανισμού.

Οι αιτήσεις γίνονται έως και τις 08/03/2024, στα ελληνικά, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/0367047A5D.