Η Ιστορία μας

Είστε εδώ: Αρχική / Η Ιστορία μας

Αναθεώρηση του στρατηγικού πλαισίου του MedINA και δημιουργία της διαχειριστικής ομάδας του οργανισμού

Κυκλοφορία της Προσέγγισης INCREAte και της εργαλειοθήκης για τη σύνδεση πολιτιστικών και φυσικών στοιχείων στη διαχείριση της φύσης

Δημοσίευση του ψηφιακού βιβλίου «Γαστρονομική κληρονομιά στους υγροτόπους της Μεσογείου – υγιείς υγρότοποι, υγιεινή διατροφή»