Η Ιστορία μας

Είστε εδώ: Αρχική / Η Ιστορία μας

Κυκλοφορία του CD-ROM ‘Action for Culture’ (Δράση για τον Πολιτισμό) στην 9η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τους Υγρότοπους (Ramsar COP9) στην Καμπάλα, Ουγκάντα

Ο Θύμιος Παπαγιάννης διορίζεται Γραμματέας του νεοϊδρυθέντος Ramsar Culture Working Group

Δημιουργία της Πρωτοβουλίας Δήλος από τον Ιδρυτή/Πρόεδρο του MedINA, Θύμιο Παπαγιάννη

Συμβολή στην Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας (Millennium Ecosystem Assessment)

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedΙΝΑ) ιδρύεται τον Σεπτέμβριο του 2003 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα