Κοινή ανακοίνωση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για το νέο Νόμο Αποκατάστασης της Φύσης #RestoreNature

Κοινή ανακοίνωση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για το νέο Νόμο Αποκατάστασης της Φύσης #RestoreNature

  • ENG

200 υπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλούμε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσουν επειγόντως έναν ισχυρό νόμο για την αποκατάσταση της φύσης, που να είναι κατάλληλος για την αντιμετώπιση της διπλής κρίσης της βιοποικιλότητας και του κλίματος.

Είμαστε μάρτυρες μιας μαζικής εξαφάνισης της βιοποικιλότητας και μιας κλιματικής κατάρρευσης, που απειλεί την ίδια τη βάση της ζωής μας, όπως την ξέρουμε. Η επιστήμη έχει υπάρξει ξεκάθαρη. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων και την αποκατάσταση της σχέσης μας με τη φύση. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ολοένα και συχνότερες ξηρασίες, οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές, όπως είδαμε και πάλι αυτό το καλοκαίρι, κάνουν τις επιπτώσεις αυτών των κρίσεων όλο και πιο ορατές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης σε μεγάλη κλίμακα.

Ο νόμος της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης είναι η μοναδική ευκαιρία αυτής της δεκαετίας να αλλάξει η πορεία από τη συνεχή υποβάθμιση στην αναγέννηση, όπου οδηγούμαστε σε ένα ασφαλές και ανθεκτικό μέλλον, που θα ζούμε σε αρμονία με τη φύση. Η αποκατάσταση της φύσης σημαίνει αποκατάσταση του μεγαλύτερου συμμάχου μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αποκατάσταση της υγείας και της ευημερίας μας και αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης και των οικονομιών μας. Η αποκατάσταση της φύσης είναι μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η κοινωνία μας. Ωστόσο, ο χρόνος τελειώνει.

Τους τελευταίους μήνες, είδαμε πρωτοφανείς αντιδράσεις στον νόμο της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης, που οδήγησαν σε απαράδεκτη αποδυνάμωση και σχεδόν απώλεια του νομικού κειμένου. Ως εκ τούτου, καλούμε σθεναρά τις εθνικές κυβερνήσεις, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθουν στο σωστό δρόμο, διασφαλίζοντας τα ακόλουθα βασικά στοιχεία του κανονισμού της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης:

– Διασφάλιση ότι όλοι οι χερσαίοι και θαλάσσιοι οικότοποι καλύπτονται από ποσοτικοποιημένους, χρονικά προσδιορισμένους και εφαρμόσιμους στόχους εντός και εκτός των περιοχών Natura 2000.

– Εξασφάλιση της μη υποβάθμισης των οικοσυστημάτων για τη διασφάλιση των επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων οφελών, σε πλήρη συμφωνία με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

– Συμπερίληψη της αποκατάστασης των γεωργικών οικοσυστημάτων, μαζί με ειδικούς στόχους για την αποκατάσταση των αποξηραμένων ελών. Η αποκατάσταση των γεωργικών οικοσυστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια. Η αποκατάσταση των ελών διαδραματίζει βασικό ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν.

– Συμπερίληψη δεικτών για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, επιστημονικά έγκυρων για όλους τους τύπους δασών.

– Εξασφάλιση υλοποιήσιμων θαλάσσιων στόχων με σαφείς εγγυήσεις, ώστε η Κοινή Αλιευτική Πολιτική να μην εμποδίζει τη θαλάσσια αποκατάσταση.

– Εξασφάλιση ειδικής και πρόσθετης χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση μέτρων αποκατάστασης.

– Διασφάλιση σαφών διατάξεων για τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

– Διασφάλιση ότι ο νόμος μπορεί να τεθεί σε ισχύ αμέσως, χωρίς προϋποθέσεις για την έγκαιρη και σταθερή εφαρμογή των στόχων αποκατάστασης.

Δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια του χρόνου να καθυστερούμε δράσεις, να αποδυναμώνουμε τις φιλοδοξίες ή να περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογής του νόμου. Αυτό θα καταστήσει μόνο πιο δαπανηρή και χρονοβόρα την αντιμετώπιση των συνεπειών της αδράνειάς μας. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον μας και το μέλλον όλων των άλλων όντων. Πρέπει να το πετύχουμε τώρα, πρέπει να Αποκαταστήσουμε τη Φύση, #RestoreNature.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα restorenature.eu.