Το Kythera Trails στην 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών

Το Kythera Trails στην 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών

Τα Μονοπάτια Κυθήρων ‘Kythera Trails’ συμμετέχουν στην 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών που διοργανώνεται από το Δήμο Ξάνθης.

Η εισήγηση θα γίνει στις  13 Νοεμβρίου 2021, κατά τη διάρκεια των εργασιών στο Συνεδριακό Κέντρο Κομνηνών Ξάνθης, όπου θα παρουσιαστούν πιστοποιημένα, υπό – πιστοποίηση και σηματοδοτημένα μονοπάτια.

Στόχος της 4ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών στην Ξάνθη, αποτελεί η ανάδειξη της σημασίας των θεματικών και βιωματικών διαδρομών στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των αποκεντρωμένων περιοχών της χώρας, η ενημέρωση και δικτύωση του κοινού, των επαγγελματιών και των φορέων διαχείρισης μονοπατιών από όλη την Ελλάδα καθώς και η οργάνωση, σε πανελλήνιο επίπεδο, των φορέων που δραστηριοποιούνται ενεργά με την πεζοπορία και τα μονοπάτια σε ένα ενιαίο όργανο εκπροσώπησης τους.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 11 πμ διαδικτυακά στον εξής σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCOaGJFSyCHSUDyVscHHX8Rg από το Ρήγα Ζαφειρίου, συμβούλου αειφόρου ανάπτυξης & τουρισμού του MedINA και διευθυντή προγραμμάτων του Κυθηραϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού & Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ).