Παρακολούθηση του αντικτύπου των λίθινων αναβαθμών στη βιοποικιλότητα

Παρακολούθηση του αντικτύπου των λίθινων αναβαθμών στη βιοποικιλότητα

  • ENG

Το 2022, το MedINA και το WWF Hellas, σε συνεργασία με το Boulouki, εγκατέστησαν κατά μήκος του ρου του Καβουροπόταμου της Πάρου περισσότερους από 30 παραδοσιακούς λίθινους αναβαθμούς. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσαρμογής των Κυκλαδίτικων οικοσυστημάτων -αλλά και των ίδιων των κοινοτήτων- στην κλιματική αλλαγή και υποστηρίχθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, τον Δήμο Πάρου και την πρωτοβουλία «Mediterranean Islands Collective» (MIC), η οποία χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA.

Και όμως ο Καβουροπόταμος έχει καβούρια! © Φ.-Ν. Σακελλαράκης/MedINA.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη λήψη των πρώτων «δεδομένων βάσης», και τη συνεπακόλουθη εγκατάσταση των λίθινων αναβαθμών κατά μήκος του ρέματος του Καβουροπόταμου, ήρθε η ώρα για την πρώτη αξιολόγηση των θετικών αντικτύπων αυτής της λύσης βασισμένης στη φύση (#NbS)!

Ένας από τους λίθινους αναβαθμούς που κατασκευάστηκαν στον Καβουροπόταμο Πάρου το 2022. Η παρουσία υδρόβιας βλάστησης τόσο πάνω όσο και κάτω από τον αναβαθμό είναι
φανερή. Περισσότερα από 20 είδη φυτών καταγράφηκαν μόνο σε αυτή τη θέση!
© Φ.-Ν. Σακελλαράκης/ΜedINA.

Έτσι, λοιπόν, πριν λίγες ημέρες, η ομάδα του MedINA μαζί με συνεργάτες βοτανικούς από το Πανεπιστήμιο του Göttingen της Γερμανίας, επισκέφτηκε την Πάρο πραγματοποιώντας εργασίες πεδίου για την καταγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης της περιοχής!

Η ομάδα του MedINA κατά τη διάρκεια δειγματοληψίας στον Καβουροπόταμο Πάρου.
© Ute Bergmeier.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 10 δειγματοληψίες κατά μήκος του ρου του Καβουροπόταμου, τόσο ανάντη όσο και κατάντη των αναβαθμών, για την ολοκληρωμένη κατανόηση των επιδράσεών τους σε βασικές παραμέτρους βιοποικιλότητας.

Το σύνολο των αποτελεσμάτων θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ερευνητική κοινότητα μέσα από μια ενιαία έκθεση -την οποία επιμελείται το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, επίσης εταίρος του προγράμματος – με αναφορά στην επίδραση των αναβαθμών σε στοιχεία χλωρίδας και βλάστησης αλλά και σε αρθρόποδα και ερπετά!

Μείνετε συντονισμένοι!

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του γενικού προγραμματικού σχεδιασμού της πρωτοβουλίας «Mediterranean Islands Collective» (MIC), η οποία ξεκίνησε και υποστηρίχθηκε από το ίδρυμα MAVA με σκοπό την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη βιωσιμότητα των νησιών της Μεσογείου.

Μικρό λιμνίο που δημιουργήθηκε ανάντη των αναβαθμών στο οποίο εντοπίστηκε ένα είδος του γένους Chara. Αν και δεν πρόκειται για αγγειακά φυτά, αλλά πολυκύτταρα πράσινα φύκη (algae), αποτελούν σημαντικούς βιοδείκτες και η καταγραφή τους φέτος ήταν η πρώτη τα τελευταία δυο χρόνια! © Φ.-Ν. Σακελλαράκης/ΜedINA.
Kατάντη του αναβαθμού, η βλάστηση εμπίπτει στα χαρακτηριστικά του οικοτόπου «3290 – Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion», σύμφωνα και με το Παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην τελευταία εθνική αναφορά για την Κατάσταση Διατήρησης των Ειδών και των Τύπων Οικοτόπων της Οδηγίας, η Κατάσταση Διατήρησης του 3290 βρέθηκε Μη Ικανοποιητική (Κατηγορία U1) υπογραμμίζοντας έτσι περαιτέρω τα θετικά οφέλη του έργου για έναν σπάνιο τύπο βλάστησης στην περιοχή των Κυκλάδων! © Φ.-Ν. Σακελλαράκης/MedINA.