Μελέτη ιχθυοπανίδας σε Αώο και Σαραντάπορο

Μελέτη ιχθυοπανίδας σε Αώο και Σαραντάπορο

  • ENG

Το Σεπτέμβριο του 2023, το MedINA ολοκλήρωσε δύο κύκλους δειγματοληψιών ιχθυοπανίδας στη λεκάνη απορροής του ποταμού (ΛΑΠ) Αώου.

Οι δειγματοληψίες ιχθυοπανίδας διενεργήθηκαν από ειδικούς επιστήμονες με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας στο μη προστατευόμενο τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου και κυρίως στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Σαραντάπορου, όπου σχεδιάζονται δεκάδες Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), καθώς και στο αρδευτικό φράγμα της Κόνιτσας, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το τελευταίο αποτελεί υφιστάμενη πίεση στη διαμήκη συνδεσιμότητα του ποταμού και τα είδη ιχθυοπανίδας που απαντώνται σε αυτόν.

Στόχος της μελέτης είναι να εμπλουτιστεί η γνώση και τα επιστημονικά δεδομένα ιχθυοπανίδας της περιοχής, που είναι ελλιπή, ώστε να τεκμηριωθεί περαιτέρω η ανάγκη θεσμικής προστασίας ολόκληρης της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου και να αναπτυχθεί ισχυρή αιτιολόγηση και επιχειρηματολογία για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένων περιοχών ως περιοχές μη χωροθέτησης ΑΠΕ (no go areas). Άλλωστε τόσο η υπό τελική διαμόρφωση ΕΠΜ 11α όσο και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα αυτόχθονα είδη πέστροφας κατατάσσουν την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών στην ευαίσθητη περιοχή της ΛΑΠ Αώου ως την κύρια και πρώτη απειλή που καλείται να αντιμετωπίσει το οικοσύστημα και τα σπάνια είδη βιοποικιλότητας που φιλοξενεί.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των υφιστάμενων πιέσεων και αντιμετώπισης των απειλών και θα διαμοιραστούν με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής για κάθε χρήση.

Ευχαριστούμε θερμά το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της αδειοδοτικής διαδικασίας που προηγήθηκε των δειγματοληψιών καθώς και το Δασαρχείο Κόνιτσας, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για την υποστήριξή τους.

Η μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Ri-Connect: Ο ποταμός Αώος ως διασυνοριακός οικολογικός διάδρομος», με φορέα υλοποίησης το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και χρηματοδότηση από το PONT.

Φωτογραφίες © Α.Παππά/MedINA.