Μνημόνιο συνεργασίας για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στο νησί της Λήμνου

Μνημόνιο συνεργασίας για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στο νησί της Λήμνου

  • ENG

Δελτίου Τύπου

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023 – Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και η Places & Traces, στα γραφεία του πρώτου στην Αθήνα.

Η ιδέα της σύμπραξης ωρίμασε τους τελευταίους μήνες, σε συνέχεια της γόνιμης ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για το πρόγραμμα πολιτιστικής εκπαίδευσης «Πού κρύβεται η Υψιπύλη;».

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά με τοπικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βασίζεται σε μια ιδέα της Places & Traces, η οποία και το υλοποιεί σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, επιστήμονες και δημιουργούς. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη διατύπωση ενός σύγχρονου διαθεματικού αφηγήματος, το οποίο θα αναδεικνύει την ταυτότητα της Λήμνου και θα ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν των σημερινών κατοίκων της.

Από την πλευρά του, το MedINA, υλοποιεί σειρά έργων και δράσεων στην Λήμνο από το 2017, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συστήματος της Λήμνου. Με ολιστική προσέγγιση, τα έργα αυτά αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και την αγροδιατροφική ταυτότητα της περιοχής, ενδυναμώνουν τους παραγωγούς και τις τοπικές κοινότητες, καθώς και ενισχύουν τα παραγωγικά και υγιή αγροοικοσυστήματα του νησιού.

Ο Αλέξης Κατσαρός με τον Ρήγα Ζαφειρίου, Συντονιστή του Προγράμματος για τα Αειφόρα Αγροδιατροφικά Συστήματα του MedINA, και την Αγγελική Τσέλιου.
© Ρήγας Ζαφειρίου | MedINA

Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο και επανέλαβαν κατά τη συνάντησή τους ο Διευθυντής του MedINA, Αλέξης Κατσαρός και η Συντονίστρια της Places & Traces, Αγγελική Τσέλιου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους «με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη της ταυτότητας τόπου και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού (σ.σ. της Λήμνου), με πρωτεύοντα κοινό-στόχο τα παιδιά και τους νέους, αλλά και, κατ’ επέκταση, το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.»

Προκειμένου να υπηρετήσουν αποτελεσματικά τους στόχους του Μνημονίου, τα μέρη συμφώνησαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμα έργα πολιτισμού, εκπαίδευσης και συνδημιουργίας γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό, από την επομένη της υπογραφής του Μνημονίου συνεργασίας, οι δύο φορείς επικεντρώνονται στην υλοποίηση του Κεφαλαίου ΙΙΙ του προγράμματος «Πού Κρύβεται η Υψιπύλη;» (2023-24), στην ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών του νησιού για θέματα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, και στην ανάπτυξη δικτύων και συμπράξεων, τόσο στη Λήμνο με τοπικούς εταίρους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και με ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόθεση της ομάδας εργασίας που συνθέτουν τα δύο μέρη είναι το Μνημόνιο αυτό να αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω καλλιέργεια συνεργειών στη Λήμνο με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.