26 νέα είδη φυτών στη Λήμνο από έρευνα στο πλαίσιο του Terra Lemnia!

26 νέα είδη φυτών στη Λήμνο από έρευνα στο πλαίσιο του Terra Lemnia!

  • ENG

Στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου που πραγματοποιήθηκαν από τους συνεργάτες του MedINA, Dr. Erwin Bergmeier, Καθηγητή του Tμήματος Βλάστησης & Ανάλυσης Φυτοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Göttingen της Γερμανίας και του Dr. Stephan Meyer, ερευνητή στο ίδιο πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2022, προέκυψαν νέα ενδιαφέροντα ευρήματα για τη χλωρίδα της Λήμνου αλλά και της Ελλάδας!

Οι Stefan Meyer (αριστερά) και Erwin Bergmeier (δεξιά) κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου για την κατανόηση των προτύπων φυτοποικιλότητας σε αροτραίες καλλιέργειες σιτηρών στην περιοχή του Φακού Λήμνου κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2022. Πηγή: Φ.-Ν. Σακελλαράκης / MedINA.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών τους, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο “New Floristic Records in the Balkans”1 της έγκριτης επιστημονικής επετηρίδας Phytologia Balcanica, προέκυψαν 26 αναφορές από το νησί της Λήμνου.

Ανάμεσα στις αναφορές τους, ξεχωρίζει η καταγραφή της Ballota nigra subsp. anatolica, ενός υποείδους της Ballota nigra, το οποίο καταγράφεται πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο αυξάνοντας των αριθμό των υποειδών του συγκεκριμένου είδους (Ballota nigra) στη χώρα μας σε έξι! Η εξάπλωση της Ballota nigra subsp. anatolica ίσως να είναι πιο ευρεία στο νησί της Λήμνου και περαιτέρω μελέτες πεδίου θα χρειαστούν για την κατανόηση της πληθυσμιακής της κατάστασης.

Ballota nigra subsp. anatolica © Hüseyin Cahid Doğan.
Πηγή: https://kocaelibitkileri.com/ballota-nigra-subsp-anatolica/

Παράλληλα, ακόμα έξι αναφορές στην ίδια εργασία (Pteridium aquilinum subsp. brevipes, Pulicaria sicula, Ornithogalum boucheanum, Bromus racemosus, Festuca arundinacea subsp. orientalis, Adonis aestivalis subsp. squarrosa, Viola heldreichiana) αποτελούν νέες καταγραφές για το φυτογεωγραφικό διαμέρισμα του βόρειου Αιγαίου, ένα από τα 13 φυτογεωγραφικά διαμερίσματα που καταγράφονται στην Ελλάδα, στο οποίο ανήκει και το νησί της Λήμνου.

Τα φυτογεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, με το φυτογεωγραφικό διαμέρισμα του βόρειου Αιγαίου (NAe). Πηγή: https://portal.cybertaxonomy.org/

Αναμεσά τους σίγουρα ξεχωρίζει η καταγραφή του Adonis aestivalis subsp. squarrosa, ενός σπάνιου φυτού το οποίο καταγράφεται σχεδόν αποκλειστικά σε καλλιέργειες σιτηρών στις οποίες εφαρμόζονται παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης, χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων, χημικής λίπανσης, βαθιάς άροσης ή ποτίσματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη μοναδική μέχρι σήμερα ανάλυση της κατάστασης κινδύνου για εξαφάνιση των ειδών της Ελλάδας που χαρακτηρίζονται ως «ζιζάνια» παραδοσιακών καλλιεργητικών συστημάτων (Bergmeier & Strid, 2014)2 κατά τα διεθνή πρότυπα της IUCN (International Union for Conservation of Nature), το Adonis aestivalis έχει χαρακτηριστεί ως «Κινδυνεύον», γεγονός που υπογραμμίζει περαιτέρω τη σπουδαιότητα της καταγραφής.  

Το Adonis aestivalis subsp. squarrosa, ένα από τα πιο σπάνια υποείδη των παραδοσιακά διαχειριζόμενων αροτραιών καλλιεργειών της Ελλάδας. Πηγή: S. Meyer.

Ταυτόχρονα, οι Βergmeier & Meyer στις νέες τους αναφορές από τη Λήμνο, αναφέρουν ακόμα 18 νέα taxa (είδη & υποείδη) φυτών που έρχονται να προστεθούν στον χλωριδικό κατάλογο του νησιού. Πλέον, και βάσει των εργασιών πεδίου της ομάδας βιοποικιλότητας του Terra Lemnia που συντονίζει το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο από το 2018, η συνολική χλωρίδα της Λήμνου ανέρχεται σε 1076 είδη και υποείδη φυτών! Αξίζει να αναφερθεί, ότι μέχρι και το 2016, και σύμφωνα με τον Άτλαντα της Χλωρίδας του Αιγαίου του Arne Strid, η χλωρίδα της Λήμνου αριθμούσε 817 είδη και υποείδη φυτών. Μέσα σε 5 χρόνια στοχευμένων εργασιών πεδίου, η καταγεγραμμένη χλωρίδα της Λήμνου αυξήθηκε κατά 25%!

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Vladimirov et al (2022). New floristic records in the Balkans: 49. Phytologia Balcanica, 28(3): 399-446, Sofia.

2. Bergmeier and Strid (2014). Regional diversity, population trends and threat assessment of the weeds of traditional agriculture in Greece. Botanical Journal of the Linnean Society, 2014, 175, 607–623.