Ο Αώος στην έκθεση του Green European Foundation

Ο Αώος στην έκθεση του Green European Foundation

  • ENG

Το Δεκέμβριο του 2022, ο Αώος παρουσιάστηκε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ιδρύματος (Green European Foundation), ως καλό παράδειγμα στην ενότητα Οικοδημοκρατία – Μία δίκαιη μετάβαση για όλα τα έμβια όντα, με το άρθρο του Δημήτρη Παπαγεωργίου, «Παράδειγμα: Ο Ποταμός Αώος/Vjosa.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά στα μοναδικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον ποταμό Αώο/Vjosa, στις προσπάθειες των οργανώσεων MedINA, EuroNatur, Riverwatch, EcoAlbania και Πίνδος Περιβαλλοντική να διατηρήσει ο ποταμός και στις δύο πλευρές των συνόρων τα στοιχεία εκείνα που του επιτρέπουν να παραμένει υγιής, στις προσπάθειες άλλως χωρών να απομακρύνουν από τα ποτάμια τους όσα φράγματα δεν χρησιμοποιούνται πια, αλλά κυρίως στο δημοκρατικό δικαίωμα του ίδιου του ποταμού να υπάρχει ως έχει, χωρίς να απειλείται!

«Αναρωτιέται κανείς, γιατί είναι τόσο δύσκολο και πολύπλοκο να διεκδικήσουμε το δικαίωμα για ελεύθερη έκφραση και κίνηση ενός άλλου οργανισμού πέρα από τον δικό μας. Πόσο πιο εύκολο θα ήταν να υπερασπιστούμε και να σώσουμε κάποια από τα τελευταία καταφύγια ζωής και ελευθερίας αν αυτά είχαν ήδη κάποιας μορφής ισάξια εκπροσώπηση, όπως θα άρμοζε μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Αν οι μορφές διακυβέρνησης των τόπων μας, οι αποκαλούμενες δημοκρατίες, λάμβαναν υπόψιν και άλλες οντότητες με τις οποίες συνυπάρχουμε και από τις οποίες άμεσα ή έμμεσα εξαρτόμαστε. Αν οι δημοκρατίες αυτές λειτουργούσαν όχι μόνο για τον νοικοκύρη, αλλά και για το σπίτι του, το περιβάλλον του και τους συγκατοίκους του. Αν ο Αώος, ο Sava, ο Soca μπορούσαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα τους να να «περπατούν», να ρέουν ανεμπόδιστοι, να βιοπορίζουν και να κρατούν ζωντανά εκατοντάδες οικοσυστήματα και μαζί τους χιλιάδες είδη ζωής, προσφέροντας, όπως πάντοτε, ανιδιοτελώς στις ανθρωποκοινωνίες».

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση και το άρθρο, στα Ελληνικά, εδώ.

Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (Green European Foundation) είναι ένα πολιτικό ίδρυμα Ευρωπαϊκού επιπέδου, αποστολή του οποίου είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας σφαίρας διαλόγου εντός της Ευρώπης και να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή πολιτική. Το GEF προσπαθεί να ενσωματώσει τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές τόσο εντός, όσο και εκτός της Πράσινης πολιτικής οικογένειας. Το ίδρυμα λειτουργεί ως εργαστήριο νέων ιδεών, προσφέρει διασυνοριακή πολιτική εκπαίδευση και είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκδοση αποτελεί μέρος του διακρατικού προγράμματος «Το Μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης και η Οικοδημοκρατία».