Ο Σαραντάπορος στην καρδιά της εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe

Ο Σαραντάπορος στην καρδιά της εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe

  • ENG

Τα φώτα στον πανέμορφο ποταμό Σαραντάπορο, κύριο παραπόταμο του ποταμού Αώου/Vjosa στην ελληνική επικράτεια!

Ο Σαραντάπορος δεν είναι απλώς ένας ακόμα ποταμός, αλλά είναι μοναδικός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συναντάει τον Αώο στα σύνορα Ελλάδας- Αλβανίας και ταξιδεύουν μαζί προς την Αδριατική θάλασσα.

Τα ρέματά του δυστυχώς απειλούνται από την κατασκευή πολυάριθμων μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Δεκάδες αιτήσεις ΜΥΗΕ έχουν υποβληθεί και βρίσκονται πλέον σε διαφορετικά στάδια αδειοδότησης. Εάν αυτά τα σχέδια υλοποιηθούν, θα καταστρέψουν αυτό το αξιοσημείωτο ποτάμι, υποβαθμίζοντας έτσι σημαντικά τα οικοσυστήματα της περιοχής, τα οποίο φιλοξενούν πληθώρα ειδών χλωρίδας και πανίδας, πολλά εκ των οποίων είναι απειλούμενα με εξαφάνιση και προστατεύονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βίδρα (Lutra lutra), είδος-σύμβολο των ποτάμιων οικοσυστημάτων της Ευρώπης και δείκτης καλής ποιότητας του νερού η οποία περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων Ζωών της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού, 2009) αλλά και ο Πινδοβίνος (Oxynoemacheilus pindus), ένα μικρό ψάρι των εσωτερικών υδάτων που καταγράφεται στην Ελλάδα μόνο στον Σαραντάπορο και στον Αώο! Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων θα υπονόμευε επίσης το σχέδιο επέκτασης του Εθνικού Πάρκου Vjosa σε ένα διασυνοριακό εθνικό πάρκο Aoos/Vjosa Transboundary Park.

Πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικές ομάδες μάχονται για την προστασία του ποταμού, συμμετέχοντας και στηρίζοντας ενεργά την εκστρατεία προστασίας του ποταμού Αώου και των παραποτάμων του, Save the Blue Heart of Europe.

Ο Αώος με τους παραποτάμους του είναι ο μόνος ποταμός της Ευρώπης που για τόσα πολλά συνεχόμενα χιλιόμετρα ρέει χωρίς μεγάλης κλίμακας τεχνητά εμπόδια στο ρου του. Ας κάνουμε τα πάντα για να τον διατηρήσουμε ελεύθερο, άγριο και ορμητικό!