Οι μαθητές της Κόνιτσας συζητούν και αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου τους!

Οι μαθητές της Κόνιτσας συζητούν και αποφασίζουν για το μέλλον του τόπου τους!

  • ENG

Οι δράσεις του περιβαλλοντικού έργου «Let it Flow!» κορυφώθηκαν, με τη διεξαγωγή του παιχνιδιού ρόλων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας. Για τρεις ημέρες -24, 25 και 26 Απριλίου- οι μαθητές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κόνιτσας, με την υποστήριξη των δασκάλων τους και της ομάδας του MedINA, έγιναν οι πρωταγωνιστές, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου!

Στόχος της περιβαλλοντικής δράσης, η οποία εφαρμόστηκε πιλοτικά από το Γυμνάσιο και τα δύο Λύκεια (Γενικό και Επαγγελματικό) της Κόνιτσας, ήταν, μέσω της βιωματικής μάθησης, οι μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της διαδικασίας διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού αλλά και την αξία της επιστήμης και του διαλόγου για την επίλυση συγκρούσεων και τη λήψη αποφάσεων.

Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, την καρδιά του «Let it Flow!», οι μαθητές προβληματίστηκαν, ερεύνησαν και συζήτησαν για το μέλλον του ποταμού Αώου. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, επέλεξαν τυχαία μια κάρτα εμπλεκόμενου φορέα και άκουσαν το σενάριο του παιχνιδιού ώστε να «μπουν στο πετσί» των ρόλων.

Ως αγρότες, ιχθυοκαλλιεργητές, ερασιτέχνες ψαράδες, ξενοδόχοι, εκπρόσωποι εταιρειών υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκπρόσωποι εταιρειών ενέργειας, μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης, αλλά και απλοί κάτοικοι, οι ομάδες παρουσίασαν τις θέσεις και τις επιδιώξεις τους για τη διαχείριση της λεκάνης απορροής του ποταμού στο τοπικό συμβούλιο. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων, ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, αναφέρθηκε στην οικολογική αξία των ποτάμιων οικοσυστημάτων και ειδικότερα του ποταμού Αώου ως διασυνοριακού οικολογικού διαδρόμου που αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ζώνης και ως πόρου για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.

Στη συνέχεια οι διαχειριστικές επιτροπές, με αντιπροσώπους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσα από εποικοδομητική συζήτηση κατέληξαν σε συνεργασίες και αποφάσεις για τα διαφορετικά σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού Αώου, τα οποία παρουσιάστηκαν στο τέλος στις υπόλοιπες ομάδες. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων τέθηκαν ερωτήματα, ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις και συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Αώου.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και του Γυμνασίου Κόνιτσας που συνεργάστηκαν και υποστήριξαν όλες τις δράσεις του «Let it Flow!», το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας, εταίρο του έργου, για τη φιλοξενία, και πάνω απ’ όλα τους μαθητές και τις μαθήτριες των τριών σχολείων για την ενεργή συμμετοχή τους, την έμπνευση και την ευαισθησία τους!

Το έργο «Let it Flow! Ένα παιχνίδι ρόλων για τη διαχείριση του ποταμού Αώου» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BESTbelt της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας.

Το πρόγραμμα BESTbelt χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οργάνωση EuroNatur, επικεφαλής της European Green Belt Association (EGBA). Το πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση σε δράσεις για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, την παροχή κατάρτισης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά μήκος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Ζώνης (European Green Belt), στην οποία συμμετέχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιες χώρες και τρίτες χώρες. Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.europeangreenbelt.org/.