Παράδοση «Τοπικού Αρχείου Χαλανδρίου»

Παράδοση «Τοπικού Αρχείου Χαλανδρίου»

  • ENG

Την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου συστάθηκε η Ομάδα του Αρχείου Τοπικής Ιστορίας Χαλανδρίου, η οποία παρέλαβε το «Τοπικό Αρχείο Χαλανδρίου», παρουσία των Κώστα Γερολυμάτου, Αντιδημάρχου Χαλανδρίου, Νάσης Σιαφάκα, Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου, Ιουλίας Σκουνάκη, MedINA, Γιώργου Γάσια, Αρχείων Τάξις, καθώς και εκπροσώπων του MedINA.

Το «Τοπικό Αρχείο Χαλανδρίου» και το σχέδιο διαχείρισής του αναπτύχθηκε από το MedINA, στο πλαίσιο του έργου Cultural H.ID.RA.N.T. Στο ψηφιακό αποθετήριο συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τεκμηριωμένα αντίγραφα ή και πρωτότυπα τεκμήρια και μαρτυρίες για την ιστορία του Χαλανδρίου και της σύνδεσης των τοπικών κοινοτήτων με το Αδριάνειο Υδραγωγείο και το Νερό.

Ο Γιώργος Γάσιας, Δρ. Σύγχρονης Ιστορίας, ιδρυτικό μέλος της «Αρχείων Τάξις», συνεργάτης του MedINA στη δημιουργία του Τοπικού Αρχείου Χαλανδρίου και η Ιουλία Σκουνάκη, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου Cultural H.ID.RA.N.T. για το MedINA, παρέδωσαν με ιδιαίτερη χαρά το ψηφιακό αρχείο, παρακινώντας την κοινότητα να το διαχειρίζεται εξολοκλήρου η ίδια στο μέλλον. Οι εκπρόσωποι του MedINA αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στα οφέλη της ανάδειξης του ρωμαϊκού Αδριάνειου Υδραγωγείου, προβάλλοντας την ιστορία και τη συλλογική μνήμη της πόλης και καλύπτοντας – παράλληλα – τις κοινωνικές ανάγκες, με την ελπίδα το αρχείο να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να εμπλουτίζεται και να διατηρηθεί και για τις επόμενες γενιές.

Ιουλία Σκουνάκη, Νάση Σιαφάκα. ©Δήμος Χαλανδρίου.

Η Ιουλία Σκουνάκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δήλωσε: «Το Τοπικό Αρχείο Χαλανδρίου δεν είναι μια κιβωτός διάσωσης τεκμηρίων από τον κατακλυσμό… Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής κοινωνίας που την ενθαρρύνει και την υποστηρίζει για να συνεχίσει να ερευνά τη σχέση της με το παρελθόν. Σκοπός της Ομάδας Αρχείου, όπου συμμετέχουν μέλη τοπικών ομάδων και η δημοτική αρχή, είναι ο εμπλουτισμός και η ανανέωση των συλλογών του Τοπικού Αρχείου μέσα από τη συνεργασία με κατοίκους, σχολικές κοινότητες, τοπικούς συλλόγους, ερευνητικούς φορείς κ.ά. Η ιδέα είναι ότι το Αρχείο μετατρέπεται σε κοινή υπόθεση της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα παραδίδεται απλόχερα στη δημόσια (διαδικτυακή) σφαίρα, για να υποστηρίξει τη γνώση, την εκπαίδευση, την πολιτιστική δημιουργία, τη συλλογική μνήμη».

Ο Γιώργος Γάσιας, από τη δική του πλευρά, υποστήριξε: «Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Χαλανδρίου αποτελεί μια καινοτόμα ψηφιακή εφαρμογή για την ιστορία. Αποτελείται από το αποθετήριο, τη δεξαμενή όπου τεκμηριώνονται με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τα υλικά του παρελθόντος (έγγραφα, φωτογραφίες, χάρτες, βιντεοκασέτες, κ.ά), και, την ιστοσελίδα, όπου τα επεξεργασμένα τεκμήρια εκτίθενται στο ευρύ κοινό. Το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο δίνει τη δυνατότητα στον κάθε χρήστη να διασώσει τεκμήρια της πολιτιστικής κληρονομιάς του Χαλανδρίου και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις δικές του διερευνήσεις, αφηγήσεις της τοπικής ιστορίας, οι οποίες, πλέον, μπορούν να συσταθούν από την αξιόπιστη «πρώτη ύλη» που έχει συσσωρευτεί στο αποθετήριο».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με τους δημότες Χαλανδρίου να υποστηρίζουν με θέρμη την όλη προσπάθεια και να δηλώνουν παρόντες, συμμετέχοντας εθελοντικά στην ομάδα διαχείρισης του Τοπικού Αρχείου.