Παρουσίαση του έργου CARDIMED στο εργαστήριο για το τοπίο της Σίφνου

Παρουσίαση του έργου CARDIMED στο εργαστήριο για το τοπίο της Σίφνου

  • ENG

Την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου, τo MedINA συμμετείχε στο εργαστήριο για το τοπίο της Σίφνου, που διοργανώθηκε από την ομάδα ΦΛΕΑ σε συνεργασία με την Ομάδα Περιβάλλοντος και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου, την Επιτροπή Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Σίφνου και την Kοιν.Σ.Επ Άνεμος Ανανέωσης, στο Ίδρυμα Πρόκου στην Απολλωνία της Σίφνου.

Το τοπίο αναγνωρίζεται ως ένας φυσικός, κοινωνικός και οικονομικός πόρος, που διαμορφώθηκε με την ανθρώπινη παρέμβαση σε αρμονία με τη φύση, ωστόσο σήμερα κινδυνεύει από τις ανεξέλεγκτες και χωρίς σωστό σχεδιασμό ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά και οι αξίες του τοπίου της Σίφνου καθώς και οι προκλήσεις και οι απειλές, που αντιμετωπίζει. Μεταξύ των απειλών, ως σημαντική, αναδείχθηκε η απώλεια των παραδοσιακών αγροτικών πρακτικών, που συνδέεται με την εγκατάλειψη των ξερολιθιών -ενός βασικού πολιτιστικού στοιχείου των νησιών του Αιγαίου- ενώ, ως βασική πρόκληση για το μέλλον προβλήθηκε η διαχείριση των υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το MedINA ως εταίρος του έργου “CARDIMED – Λύσεις βασισμένες στη φύση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή” συμμετείχε στο εργαστήριο με την παρουσίασή του «Λίθινοι αναβαθμοί στο ρέμα των Καμαρών. Ένα μέτρο διαχείρισης των υδατικών πόρων σε ένα πλαίσιο προσαρμογής των οικοσυστημάτων και των τοπικών κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή». Ο συνεργάτης του MedINA, Θύμιος Δημόπουλος, ειδικός Τοπίου και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει πώς η παραδοσιακή πρακτική των λίθινων αναβαθμών μπορεί να συνεισφέρει αφενός στην προσαρμογή των τοπικών οικοσυστημάτων και κοινωνιών στην κλιματική αλλαγή και αφετέρου στη διατήρηση της τέχνης της ξερολιθιάς και του παραδοσιακού αγροτικού τοπίου.

Με παραδείγματα από την εφαρμογή αυτής της πρακτικής στα Κύθηρα και την Πάρο, όπου η επανεισαγωγή των λίθινων αναβαθμών έχει γίνει πραγματικότητα, παρουσιάστηκαν τα οφέλη των λίθινων αναβαθμών στη Σίφνο, όπου την επόμενη τριετία πρόκειται να κατασκευαστούν από το MedINA 120 λίθινοι αναβαθμοί στη λεκάνη απορροής του ρέματος των Καμαρών. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη δημιουργία του συστήματος παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του έργου CARDIMED, μέσα από μία σειρά μετρήσεων των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων για τη βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους.

Το έργο της δημιουργίας των λίθινων αναβαθμών στη Σίφνο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2028, αλλά τα αποτελέσματά του τόσο στην ανάδειξη και διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών της ξερολιθιάς όσο και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή προσδοκούμε να έχουν βάθος δεκαετιών.