Πεδία δράσης

Είστε εδώ: Αρχική / Πεδία δράσης

Συνδέοντας τη φυσική με την πολιτιστική κληρονομιά

Η ταυτότητα των τόπων και των κοινοτήτων είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και του ανθρώπινου πολιτισμού. Αναγνωρίζοντας αυτήν τη στενή και δυναμική σχέση, το MedINA εργάζεται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξει την κοινή κατανόηση, προώθηση και διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Χρησιμοποιώντας το τοπίο ως πλατφόρμα στην οποία αλληλεπιδρούν η φύση, ο πολιτισμός και οι κοινότητες, προωθούμε την διεπιστημονική συνεργασία και εφαρμόζουμε προσεγγίσεις που συνδέουν αντί να διαχωρίζουν αυτά τα κρίσιμα στοιχεία .

Μέσω του έργου μας, από τις πολιτιστικές αξίες των υγροτόπων της Μεσογείου έως τους Ιερούς Φυσικούς Τόπους και τη δημιουργία του Οικομουσείου του ποταμού Αώου, βλέπουμε τη φύση και τον πολιτισμό ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Η παραδοσιακή γνώση, η οποία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας μιας κοινότητας, αναφέρεται σε ένα ζωντανό σώμα συλλογικής σοφίας που αναπτύσσεται, διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Δουλεύοντας με τις τοπικές κοινότητες, το MedINA έχει στόχο να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της γνώσης -ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση γεωργικών και φυσικών πόρων- και να την συνδυάσει με επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο, συνδέουμε το παρελθόν μας με το μέλλον μας.

Από την καταγραφή και την υποστήριξη παραδοσιακών αγρο-κτηνοτροφικών πρακτικών στο νησί της Λήμνου έως τη συνεργασία με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους των βουνών της Πίνδου και την αποκατάσταση μικρο-φραγμάτων στο νησί των Κυθήρων, στόχος μας είναι να παρέχουμε τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα και να αναπτύσσουμε τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα τόσο των οικοσυστημάτων όσο και των κοινοτήτων.

Η παραδοσιακή γνώση ως πηγή καινοτομίας

Η παραδοσιακή γνώση ως πηγή καινοτομίας

Η παραδοσιακή γνώση, η οποία αποτελεί μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας μιας κοινότητας, αναφέρεται σε ένα ζωντανό σώμα συλλογικής σοφίας που αναπτύσσεται, διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Δουλεύοντας με τις τοπικές κοινότητες, το MedINA έχει στόχο να βοηθήσει στην προώθηση αυτής της γνώσης -ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση γεωργικών και φυσικών πόρων- και να την συνδυάσει με επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο, συνδέουμε το παρελθόν μας με το μέλλον μας.

Από την καταγραφή και την υποστήριξη παραδοσιακών αγρο-κτηνοτροφικών πρακτικών στο νησί της Λήμνου έως τη συνεργασία με τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους των βουνών της Πίνδου και την αποκατάσταση μικρο-φραγμάτων στο νησί των Κυθήρων, στόχος μας είναι να παρέχουμε τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα και να αναπτύσσουμε τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα τόσο των οικοσυστημάτων όσο και των κοινοτήτων.

Τοπικές λύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη

Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ αποτελούν το προσχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο αειφόρου μέλλοντος για όλους. Οι τοπικές λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τη δυναμική, την ιστορία και τις δυνατότητες μιας συγκεκριμένης περιοχής είναι κρίσιμες για την επίτευξη αυτών των αναπτυξιακών στόχων σε κοινοτικό επίπεδο. Ο απώτερος στόχος του MedINA, σε όλες τις τοποθεσίες που αναλαμβάνει έργα, είναι να συμβάλει στη αειφόρο ανάπτυξη του τόπου, εστιάζοντας σε τρεις σημαντικούς πυλώνες: τη φύση, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινότητες.

Από το έργο μας για τον αειφόρο περιπατητικό τουρισμό στο νησί των Κυθήρων έως την ανάδειξη της αλιευτικής κληρονομιάς της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου και την προώθηση τοπικών γεωργικών προϊόντων και πρακτικών στο νησί της Λήμνου, το έργο μας επιδιώκει να υποστηρίξει τη συνεργασία εντός των τοπικών κοινοτήτων και να κινητοποιήσει την ανάληψη ευθύνης και τη χάραξη της δικής τους πορείας προς ένα αειφόρο μέλλον για την περιοχή τους.