Ποιοί είμαστε

Είστε εδώ: Αρχική / Ποιοί είμαστε

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και πέραν αυτής. Ο ευρύτερος στόχος του είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση ενός κόσμου όπου οι κοινωνίες ευημερούν σε αρμονία με τη φύση. 

Το MedINA είναι το πνευματικό τέκνο του επιτυχημένου αρχιτέκτονα και χωροτάκτη Θύμιου Παπαγιάννη, ενός οραματιστή και μιας ηγετικής προσωπικότητας στον τομέα της διατήρησης της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχει συμβάλει σημαντικά σε θέματα έρευνας και πολιτικής στους τομείς της οικολογίας και του τοπίου τα τελευταία τριάντα χρόνια. Παρόλο που αρχικά επικεντρώθηκε στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φύσης και του πολιτισμού μέσω τριών τομέων προτεραιότητας -των πολιτιστικών αξιών των υγροτόπων, του τοπίου και των Ιερών Φυσικών Τόπων- με την πάροδο του χρόνου το MedINA διεύρυνε το πεδίο δραστηριότητάς του σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: τη φύση, τον πολιτισμό και την συμμετοχή των κοινοτήτων.

Η αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων μέσω της διατήρησης και προστασίας των φυσικών πόρων και μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι αξίες που καθοδηγούν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε

Δέσμευση

Δεσμευόμαστε στην αποστολή μας και δουλεύουμε για έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Διαφορετικότητα

Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα των ειδών και οικοσυστημάτων, πολιτισμών και απόψεων, ακαδημαϊκών προσεγγίσεων και εξειδίκευσης μας κάνει καλύτερους και ισχυρότερους.

Συνεργασία

Πιστεύουμε στη συλλογική δράση ως κινητήριο δύναμη της αλλαγής.

Πάθος & Δημιουργικότητα

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Ενθουσιαζόμαστε και εμπνεόμαστε από νέες ιδέες.

Η μεγάλη εικόνα

Η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια και οι ανισότητα είναι μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ της ανθρώπινης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και της διατήρησης και της συνετής χρήσης των κρίσιμων οικοσυστημάτων και πόρων του πλανήτη μας είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για το κοινό μας μέλλον.

Μόνο όταν οι ανθρώπινες κοινότητες γίνονται σύμμαχοι σε αυτήν τη διαδικασία και διαχειριστές του δικού τους φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος μπορούμε να επιτύχουμε πραγματική, αειφόρο ανάπτυξη.

Για εμάς, η στενή συνεργασία με ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το διεθνές, καθώς και οι δράσεις για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, είναι ο σαφέστερος τρόπος για τη δημιουργία ενός κόσμου που δεν είναι μόνο καλός και δίκαιος για όσους από εμάς ζούμε σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.

Είναι σημαντικό για εμάς να αποτελούμε ενεργό μέρος της παγκόσμιας κοινότητας και να συμμετέχουμε σε ζητήματα που είναι προς όφελος όλων. Το έργο μας υποστηρίζει τους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παγκόσμια δράση για τον περιορισμό της κλιματική αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Θύμιος Παπαγιάννης
Ιδρυτής/Πρόεδρος του MedINA

Ο πολιτισμός ούτε είναι στατικός ούτε σχετίζεται αποκλειστικά με τα απομεινάρια παλαιότερων πολιτισμών‧ εξελίσσεται και συνδέει το παρελθόν της ανθρωπότητας με το μέλλον της. Αγκαλιάζοντας τις κοινωνικές δυνάμεις, τις σύγχρονες συμπεριφορές και τη δημιουργικότητα, οι πολιτιστικές απαντήσεις προς την περιβαλλοντική αλλαγή μπορούν να αποτελέσουν μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές μας όταν αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις του σήμερα.