Η παράδοση του ψωμιού και του τυριού

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας

Η παράδοση του ψωμιού και του τυριού

Το 2021 η Ελλάδα γιορτάζει 200 ​​χρόνια ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε αναγνώριση της διακοσιετηρίδας , το Υπουργείο Πολιτισμού και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής  Κληρονομιάς σκοπεύει να υπογραμμίσει τη σημασία δύο ειδών τροφίμων, του ψωμιού και του τυριού που αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της ελληνικής διατροφής, ως μέρος των συνολικών εορτασμών της επετείου. Το MedINA, με την υποστήριξη επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Διεύθυνσης Σύγχρονης Πολιτιστικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, πραγματοποίησε βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα προκειμένου να αποτυπώσει τα άυλα πολιτιστικά στοιχεία της παραδοσιακής παρασκευής ψωμιού και τυριού, καθώς και έθιμα και τελετές που σχετίζονται με την παρασκευή και την κατανάλωσή τους.. Σύντομα θα είναι έτοιμα δύο ενημερωτικά-εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ:

1) Το ψωμί στη Λήμνο – Πολιτισμός και Kληρονομιά

Το ψωμί ως σημαίνον πολιτισμικό αγαθό είναι συνδεδεμένο με τη διατροφική και παραγωγική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών και του κοινού διατροφικού πολιτισμού της νεότερης Ελλάδας. Η καταγραφή και ανάδειξη της παραδοσιακής γνώσης γύρω από την παρασκευή του και της συμβολικής του χρήσης είναι σημαντική για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

2) Το τυρί στη Λήμνο – Πολιτισμός και Κληρονομιά

Το τυρί ανήκει στις τροφές που διατηρούν για τον άνθρωπο όχι μόνο διατροφική αλλά και συμβολική αξία. Οι γνώσεις, κανόνες και πολιτισμικές συνήθειες που σχετίζονται με την παρασκευή και κατανάλωσή του αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς των τοπικών κοινωνιών όπου παράγονται αλλά και της νεότερης Ελλάδας. Στις μέρες μας η ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξής τους κρίνεται επιτακτική.

  • Η παράδοση του ψωμιού και του τυριού