Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των πολιτιστικών αξιών στη Σύμβαση Ραμσάρ

 

Αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των πολιτιστικών αξιών στη Σύμβαση Ραμσάρ

Από το 2000, ο Θύμιος Παπαγιάννης, ιδρυτής και πρόεδρος του MedINA, είναι  σύμβουλος Σύμβασης για την Προστασία των Υγροτόπων, γνωστής και ως “Σύμβαση Ραμσάρ”  σε θέματα υγροτόπων και πολιτισμού και έχει υποστηρίξει την ένταξη των πολιτιστικών αξιών των υγροτόπων στις διεργασίες της Σύμβασης. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, το σημαντικό έργο του για τον πολιτισμό και τους υγροτόπους έχει παραχθεί και υποστηριχθεί από το MedINA. Ως ανώτερος σύμβουλος της  Σύμβασης Ραμσάρ, έχει συμμετάσχει σε διάφορες σχετικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής:

  • Παροχή συμβουλών προς τα συμβαλλόμενα μέρη-χώρες που συμμετέχουν στη Σύμβαση Ραμσάρ σχετικά με τα Ψηφίσματα VIII.19 και IX.21 για τις πολιτιστικές αξίες των υγροτόπων, καθώς και τη συγγραφή και δημοσίευση του Culture and wetlands: a Ramsar guidance document στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Ισπανικά, σε συνεργασία με τον David Pritchard (2007)
  • Εκπροσώπηση της Σύμβασης Ραμσάρ σε επιστημονικές συναντήσεις σχετικές με τις πολιτιστικές αξίες των υγροτόπων, όπως η παράλληλη εκδήλωση με θέμα «Culture in Asian wetlands» στη 10η Συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Ramsar (Ramsar COP10) και το Συμπόσιο για το μέλλον της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο Παρίσι, τον Φεβρουάριο του 2009
  • Συμμετοχή στη διοργάνωση της παράλληλης εκδήλωσης για τον πολιτισμό και τους υγροτόπους κατά τη διάρκεια του Ramsar COP10 στην Changwon της Νότιας Κορέας, τον Νοέμβριο του 2009
  • Συμμετοχή στη σύνταξη ενός υπομνήματος εκ μέρους της Σύμβασης Ραμσάρ για το μέλλον της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς
  • Διοργάνωση παράλληλης εκδήλωσης για τον πολιτισμό και τους υγροτόπους κατά την 11η Συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ (Ramsar COP11) στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, τον Ιούλιο του 2012
  • Συμμετοχή στη διοργάνωση της παράλληλης εκδήλωσης για τον πολιτισμό κατά τη 12η Συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ (Ramsar COP12), στο Punte del Este της Ουρουγουάης, Ιούνιος 2015
  • Συνδιοργάνωση της παράλληλης εκδήλωσης για τον πολιτισμό, Cultural approaches to wise use of wetlands – past, present and future («Πολιτιστικές προσεγγίσεις για τη συνετή χρήση υγροτόπων – παρελθόν, παρόν και μέλλον»), κατά τη 13η Συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ (Ramsar COP13), στο Ντουμπάι, ΗΑΕ, Οκτώβριος 2018

Το 2018, στο πλαίσιο της 13ης Συνάντησης της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της  Σύμβασης Ραμσάρ, το MedINA –εκπροσωπούμενο από τον Θύμιο Παπαγιάννη και την Ειρήνη Λυρατζάκη– έγινε μέλος του Ramsar Culture Network Core Group, βοηθώντας πλέον στην καθοδήγηση θεμάτων που σχετίζονται με το Δίκτυο Πολιτισμού του Ραμσάρ (Ramsar Culture Network).

Βιβλιοθήκη