Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου

Ενίσχυση Αγροοικοσυστημάτων Λήμνου

Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα της Λήμνου

Το παγκόσμιο γεωργικό και διατροφικό μας σύστημα είναι ο κύριος παράγοντας απώλειας της βιοποικιλότητας ενώ συμβάλλει σημαντικά και στην κλιματική αλλαγή. Στην Ελλάδα η γεωργία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη απειλή για τα είδη και την κύρια απειλή για τους οικοτόπους ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, 2018).

Στο πλαίσιο του προγράμματός μας για τα Βιώσιμα Αγροδιατροφικά Συστήματα, το MedINA εργάζεται από το 2017 στη Λήμνο και από το 2020 στα Κύθηρα για να υποστηρίξει τους αγρότες στη διατήρηση ή τη μετάβαση σε γεωργικά συστήματα φιλικά προς τη βιοποικιλότητα μέσω της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής υποστήριξης και της δυνατότητας εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης του MedINA ” Terra Vita – Αγροτική Παράδοση & Βιοποικιλότητα”.

Το έργο “Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα” στοχεύει στην εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στον αγρό σε συνεργασία με το τοπικό δίκτυο αγροτών στο νησί της Λήμνου. Ο κατάλογος των μέτρων που θα εφαρμοστούν θα επιλεγεί από τα προαιρετικά μέτρα διαχείρισης της πιστοποίησης Terra Vita.

Οι δράσεις σε αυτή τη φάση του έργου περιλαμβάνουν:

α) Επιλογή και εφαρμογή θετικών για τη βιοποικιλότητα πρακτικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των συνεργαζόμενων γεωργών. Αυτές περιλαμβάνουν την υποστήριξη του πληθυσμού της κουκουβάγιας (Tyto alba), ως εξειδικευμένου θηρευτή για τον έλεγχο των πληθυσμών τρωκτικών, με τη τοποθέτηση τεχνητών φωλιών καθώς και την ενίσχυση των φυτοφρακτών με αυτόχθονα φυτικά είδη της χλωρίδας της Λήμνου όπως η ήμερη βαλανιδιά (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis).

β) Ενασχόληση με ολόκληρο το δίκτυο αγροτών για τη διαβούλευση, την κατάρτιση και την ενημέρωσή τους σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σε συνδυασμό με το σύστημα πιστοποίησης Terra Vita αλλά και τις επιδοτήσεις των Οικολογικών Σχημάτων.

γ) Συνεργασία με την τοπική κοινότητα, ιδίως με τους νέους, για να αυξηθεί η κατανόηση της ανάγκης για υγιή αγροοικοσυστήματα, του ρόλου της βιοποικιλότητας και της αξίας της αγροδιατροφικής κληρονομιάς ως μοχλού για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

Το έργο “Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα αγροοικοσυστήματα” χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.