Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης στη Λήμνο

Προστασία και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας

Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης στη Λήμνο

Το έργο «Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την προστασία και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της Λήμνου»  υλοποιείται από το καλοκαίρι του 2020 και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του  (προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2020», του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Συμμετοχικότητα Πολιτών – Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Το έργο αποτελεί άμεση συνέχεια του έργου Terra Lemnia και στοχεύει στην εφαρμογή αγροτικών πρακτικών φιλικών προς τη βιοποικιλότητα και το τοπίο σε συνεργασία με γεωργούς και κτηνοτρόφους της Λήμνου. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί ένα εθελοντικό δίκτυο παραγωγών, οι οποίοι εφαρμόζουν ένα σύνολο μέτρων αγροτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον ‘Οδηγό καλών πρακτικών’ του Terra Lemnia. Η εφαρμογή και παρακολούθηση των πρακτικών υποστηρίζεται από εργαλεία γεωργίας ακριβείας -γεωχωρική βάση δεδομένων και εφαρμογή κινητού τηλεφώνου- που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της Λήμνου. Πρόκειται για ένα έργο “επιστήμης των πολιτών” (citizen science) στο οποίο οι παραγωγοί καλούνται να συμμετάσχουν οι ίδιοι στη διαδικασία παρακολούθησης της βιοποικιλότητας, καταγράφοντας είδη «βιοδείκτες» στα χωράφια που διαχειρίζονται, σύμφωνα με σχετικά εγχειρίδια που έχει ετοιμάσει για το σκοπό αυτό η επιστημονική ομάδα.

Παράλληλα, με την υποστήριξη και του έργου Terra Lemnia, δημιουργείται το ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» και σχεδιάζεται η δημιουργία σήματος ποιότητας για τα πιστοποιημένα προϊόντα του δικτύου, προκειμένου να υποστηριχθεί η εμπορική και οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.Στην πιλοτική φάση λειτουργίας του δικτύου συμμετέχουν δώδεκα αγρότες.   Συνολικά, οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου στοχεύουν στη στήριξη της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» της ΕΕ και στόχος είναι να επηρεάσουν και τις  στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης σε περιφερειακό ή ακόμη και εθνικό επίπεδο, μέσω του Οδηγού Καλών Πρακτικών..

Βιβλιοθήκη