Εκστρατεία Rooted Everyday

Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολιτιστικά τοπία της Μεσογείου

Εκστρατεία Rooted Everyday

Το Rooted Everyday είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την αξία των πολιτιστικών τοπίων και των ανθρώπινων πρακτικών που τα διαμορφώνουν με σκοπό να αναδείξει την ανάγκη προστασίας της φύσης μέσω του πολιτισμού στη Μεσόγειο. Υλοποιήθηκε μέσω της συνεργασίας έξι μεσογειακών περιβαλλοντικών οργανισμών – MedINA, WWF, Global Diversity Foundation, DiversEarth, GOB Menorca και Society for the Protection of Nature in Lebanon. Η εκστρατεία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα MAVA  ως μέρος μιας ευρύτερης Μεσογειακής συνεργασίας για τη διατήρηση πρακτικών του πρωτογενούς τομέα που διατηρούν περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Το MedINA είναι ο συντονιστής της εκστρατείας Rooted Everyday που εστιάζει στις πρακτικές του πρωτογενούς τομέα με έμφαση στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία με έμφαση στις πιλοτικές περιοχές του μεσογειακού προγράμματος: την Λήμνο, το Όρος Σουφ στον Λίβανο, τον Υψηλό Άτλαντα στο Μαρόκο και  τέσσερις περιοχές Ντεχέσα και Μοντάδο στην Ισπανία και την Πορτογαλία αντίστοιχα.

Ο στόχος της εκστρατείας ήταν να εμπνεύσει τους ανθρώπους ώστε να συνδεθούν με τη φύση και να σχηματίσουν μια παγκόσμια κοινότητα που τιμάει τους διαφορετικούς πολιτισμούς και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα, δείχνοντας την πραγματική αξία της επανασύνδεσης μας με το φυσικό περιβάλλον.  Μέσα από την εξερεύνηση παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών, τοπικής γαστρονομίας και προφορικής παράδοσης, το Rooted Everyday στοχεύει στην ενημέρωση και ενθάρρυνση του κοινού να ασχοληθεί με τη φύση, την πολιτιστική κληρονομιά και τη βιοποικιλότητα μέσω της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης.

Τον Απρίλιο του 2019 η εκστρατεία πραγματοποίησε τον πρώτο διαγωνισμό διηγήματος με θέμα το περιβάλλον στη Μεσόγειο, το #MedStoryPrize. Ο σκοπός του βραβείου ήταν να αναδείξει την πλούσια βιοποικιλότητα των πιλοτικών περιοχών που εκπροσωπούνται στο Rooted Everyday και να διηγηθεί τις ιστορίες των ανθρώπων εκείνων που εξασκούν μέχρι και σήμερα παραδοσιακές και αειφόρες αγρο-κτηνοτροφικές πρακτικές. Τον Οκτώβριο του 2019 μια κριτική επιτροπή από  έγκριτους συγγραφείς επέλεξε τον Μεσογειακό νικητή του διαγωνισμού και δημοσιεύτηκε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τα καλύτερα διηγήματα. Παράλληλα, έλαβε χώρα ένας λογοτεχνικός διαγωνισμός για παιδιά δύο διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (8-13 και 14-18) περιφερειακά στις πιλοτικές περιοχές του Λιβάνου, της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου, ο οποίος ανέδειξε τοπικούς νικητές.

Τον Ιούνιο του 2020 το Rooted Everyday υλοποίησε την ψηφιακή εκστρατεία #MedFoodHeroes για την ανάδειξη της πλούσιας μεσογειακής διατροφής και τα οφέλη της τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη, υποστηρίζοντας μικρούς παραγωγούς που ακολουθούν παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές. Στην ψηφιακή δράση, που πραγματοποιήθηκε στις 15-27 Ιουνίου 2020, συμμετείχε μια πλειάδα πρεσβευτών της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν διάσημοι σεφ, food bloggers και foodies που υποστήριξαν την εκστρατεία. Οι διαδικτυακές εκδηλώσεις Share A Dish Night που πραγματοποιήθηκαν στο Facebook και το Instagram στις 26 και 27 Ιουνίου συγκέντρωσαν λάτρεις του φαγητού από όλο τον κόσμο για τις ζωντανές μεταδόσεις μαγειρικής, οι οποίοι απόλαυσαν μεσογειακές συνταγές και αντάλλαξαν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής και τη χρήση τοπικών πρώτων υλών. Ένα βιβλίο μαγειρικής με όλες τις συνταγές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Βιβλιοθήκη