Γαστρονομική κληρονομιά στους υγροτόπους της Μεσογείου

Υγιείς υγρότοποι, υγιεινή διατροφή

Γαστρονομική κληρονομιά στους υγροτόπους της Μεσογείου

Το 2018 το MedINA κυκλοφόρησε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τίτλο “Gastronomic Heritage in Mediterranean Wetlands: Healthy wetlands, healthy eating”. Στόχος του βιβλίου είναι να προωθήσει την γαστρονομική  κληρονομιά των υγροτόπων της Μεσογείου και, παράλληλα, να ενθαρρύνει περαιτέρω την ενσωμάτωση των πολιτιστικών αξιών στη διαχείριση των υγροτόπων, σύμφωνα με τις αποφάσεις VIII.19 και IX.21 της Σύμβασης Ραμσάρ. Απώτερος σκοπός είναι να τεκμηριωθούν οι μακροχρόνιοι σύνδεσμοι των μεσογειακών κοινοτήτων με τους υγροτόπους, να καταδειχθεί πώς μπορούν να ενισχυθούν αυτοί οι δεσμοί και, συνεπώς, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη αειφόρο χρήση αυτών των πολύτιμων οικοσυστημάτων.

Το υλικό που παρουσιάστηκε στη δημοσίευση συλλέχθηκε εθελοντικά από άτομα  τα οποία συνδέονται με τους μεσογειακούς υγροτόπους σε διάφορα επίπεδα. Η συγγραφή του βιβλίου δεν θα είχε καταστεί δυνατή χωρίς την ανεκτίμητη συμβολή τους και τις ευφάνταστες γαστρονομικές τους ικανότητες. Οι περιοχές και οι συνταγές που παρουσιάζονται αποτελούν καλά παραδείγματα της συνύπαρξης ανθρώπων και υγροτόπων. Μαζί, παράγουν ιστορίες νερού και ζωής. Το βιβλίο είναι ένα μικρό αλλά ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια να καταγραφούν οι πολιτιστικές αναμνήσεις των γεύσεων των υγροτόπων και να δημιουργηθούν συμπαγείς βάσεις για νέες.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμματος με τίτλο Conservation of the natural and cultural heritage in wetlands («Διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε υγρότοπους»), το οποίο υλοποιήθηκε από τη Γραμματεία της Σύμβασης Ραμσάρ και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα MAVA.

  • Γαστρονομική κληρονομιά στους υγροτόπους της Μεσογείου

Βιβλιοθήκη