Η Ιστορία στο πιάτο

Μια διαγενεακή δράση για την ανάδειξη της μεσσηνιακής γαστρονομίας

Η Ιστορία στο πιάτο

Σε μια Ευρώπη όπου το 17,4% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών¹, η διαγενεακή εκπαίδευση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την εξάλειψη στερεοτυπικών προκαταλήψεων που αφορούν την ηλικία. Η κοινότητα ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας μπορεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο εντός μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, κατέχοντας γνώσεις και βιώματα, που αφορούν την ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου, οι άνθρωποι αυτών των ηλικιακών ομάδων δίνουν τη δυνατότητα στις νεότερες γενιές να γνωρίσουν, να προστατεύσουν, αλλά και να διανθίσουν με σύγχρονες μεθόδους τα όσα έχουν ταξιδέψει ως το σήμερα από στόμα σε στόμα.

«Η Ιστορία στο πιάτο» είναι μια καινοτόμα διαγενεακή δράση που έχει στο επίκεντρό της τη μαγειρική ως πρακτική και βιωματική διαδικασία δυναμικής σύνδεσης γενεών. Στόχος της δράσης είναι:

  • Η διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση της παραδοσιακής γνώσης που αφορά τη μεσσηνιακή διατροφή.
  • Η εκπαίδευση νέων στο γαστρονομικό πολιτισμό της Μεσσηνίας μέσω της διάδρασης με γηραιότερες γενιές.
  • Η ενίσχυση του αισθήματος περηφάνειας και συνεισφοράς ατόμων που ανήκουν σε ηλικιακές ομάδες άνω των 64 ετών.

Το μενού της δράσης περιλαμβάνει μία ομάδα γυναικών άνω των 64 ετών και μία ομάδα σπουδαστών μαγειρικής 18-22 ετών. Ως απαραίτητα συστατικά της θα έχει:

  • Οργανωμένες αφηγήσεις συνδεδεμένες με τις μεσσηνιακές κουζίνες του παρελθόντος, αντλώντας μεθοδολογικά εργαλεία από το θέατρο των αναμνήσεων, το θέατρο ντοκουμέντο και το θέατρο αντικειμένων θέτοντας ως βάση όλων τεχνικές storytelling.
  • Εργαστήρια παραδοσιακών συνταγών.
  • Δημιουργικές προκλήσεις για ομάδα νέων που θα κληθούν με γνώση και ευαισθησία να προτείνουν δικές τους εκδοχές για τα παραδοσιακά πιάτα των εργαστηρίων.

Η δράση «Η Ιστορία στο πιάτο» υλοποιείται από το MedINA με τη δωρεά και τη φροντίδα του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κυριών Πύλου και το Ι.Ε.Κ. ΟΡΙΖΩΝ Καλαμάτας. 


¹ Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε η Eurostat το 2012, την 1η Ιανουαρίου του 2010 καταγράφηκαν 87 εκατομμύρια άτομα άνω των 65 ετών (17,4% επί του του συνολικού πληθυσμού) με τον αντίστοιχο αριμό να μετά 59,3 εκατομμύρια άτομα το 1985 (12,8% επί του συνολικού πληθυσμού). Σύμφωνα με αυτό το ρυθμό, υπολογίζεται ότι το 2060 θα αντιστοιχούν λιγότερα από 2
εργαζόμενα άτομα (15 – 64 ετών) για κάθε ηλικιωμένο άτομο.

[ανακτήθηκε από: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/productsstatistical-books/-/ks-ep-11-001]