Πολιτιστικές πτυχές των υγροτόπων της Μεσογείου

Προώθηση γνώσης και ευαισθητοποίηση

Πολιτιστικές πτυχές των υγροτόπων της Μεσογείου

Το έργο αποσκόπησε στην έρευνα και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πολιτιστικές πτυχές των υγροτόπων μέσω έρευνας, ποικίλων δημοσιεύσεων, της οργάνωσης ενός Μεσογειακού εργαστηρίου και της υποστήριξης της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των Υγροτόπων  και της Μεσογειακής Πρωτοβουλίας Υγροτόπων (MedWet).

Πιο συγκεκριμένα, μία από τις κύριες δραστηριότητες του έργου ήταν η ανάλυση και τεκμηρίωση των πολιτιστικών πρακτικών και αξιών 21 εμβληματικών υγροτόπων στη Μεσόγειο, η οποία οδήγησε στη δημοσίευση του βιβλίου Action for Culture in Mediterranean Wetlands. Κατά τη διάρκεια του έργου, ξεκίνησαν επίσης δύο ακόμη δημοσιεύσεις: το Un patrimoine à préserverles zones humides méditerranéennes δημοσιεύτηκε σε μορφή βιβλίου και CD-ROM, ενώ το Culture and wetlands in the Mediterranean: an evolving story  κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου. Το καθένα αποτελεί σημαντική συμβολή στη βιβλιογραφία για τον πολιτισμό και τους υγροτόπους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του έργου ήταν η διοργάνωση ενός διεθνούς εργαστηρίου με τίτλο «Towards an integrated approach to wetland cultural and natural aspects». Το εργαστήριο διοργανώθηκε από το MedINA σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και την Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (MedWet) και πραγματοποιήθηκε στις Πρέσπες στις 23-27 Σεπτεμβρίου 2009. Παραβρέθηκαν ειδικοί στη διατήρηση της φύσης και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και διαχειριστές υγροτόπων από όλη τη Μεσόγειο. Οι εργασίες του εργαστηρίου δημοσιεύτηκαν και διαδόθηκαν ευρέως σε μορφή βιβλίου και CD-ROM. Η δημοσίευση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του 10ου Συνεδρίου των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ στην Changwon της Νότιας Κορέας, όπου το MedINA συμμετείχε και συνέβαλε στη διοργάνωση δύο παράλληλων εκδηλώσεων σχετικά με τις πολιτιστικές πτυχές των υγροτόπων: «Wetlands International – Japan: Cultural aspects of Asian wetlands» και «Ramsar Culture Working Group: Culture and wetlands».

  • Πολιτιστικές πτυχές των υγροτόπων της Μεσογείου

Τέλος, το έργο υποστήριξε τη Σύμβαση Ramsar και τη  MedWet σχετικά με την  ενσωμάτωση των πολιτιστικών αξιών των υγροτόπων στις εργασίες τους – την πρώτη μέσω της συμμετοχής του MedINA στη δημοσίευση του Ramsar Culture and Wetlands: A Ramsar Guidance Document και τη δημιουργία ενός πίνακα για τις πολιτιστικές αξίες των υγροτόπων, και τη δεύτερη μέσω της υποστήριξης της μετάβασης από το MedWet Culture Working Group στο MedWet Culture Network, προκειμένου να είναι πιο ευέλικτη και ανοιχτή  προς όλες τις χώρες και τους εταίρους της Μεσογείου.

Βιβλιοθήκη