Εκστρατεία Off your Map

Συνηγορώντας για τη σημασία των παράκτιων υγροτόπων της Μεσογείου

Εκστρατεία Off your Map

Το Off Your Map είναι μια συνεργασία μεταξύ δεκαπέντε εταίρων που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα MAVA, στο πλαίσιο της Μεσογειακής Στρατηγικής του για τους παράκτιους και νησιωτικούς υγροτόπους. Έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι παράκτιοι υγρότοποι ως ανθεκτικές, φυσικές λύσεις στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη διατήρηση αυτών των πλούσιων σε βιοποικιλότητα και πολιτιστικά χαρακτηριστικά φυσικών οικοσυστημάτων.

Οι πιλοτικές περιοχές που εκπροσωπούνται στην εκστρατεία είναι:

  • Οι παράκτιοι υγρότοποι του Οριστάνο, στη Σαρδηνία της Ιταλίας.
  • Η λιμνοθάλασσα Γκαρ Ελ Μελ, στην Τυνησία.
  • Το δέλτα Μπογιάνα-Μπούνα, στην Αλβανία και στο Μαυροβούνιο.
  • Η αλυκή Ούλτσιν στο Μαυροβούνιο.

Το MedINA είναι μέλος της ειδικής ομάδας για την επικοινωνία και συμμετείχε στη δημιουργία και υλοποίηση της εκστρατείας . Δημιούργησε επίσης ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων –Υγρότοποι και Άνθρωπος: Ένας δεσμός ζωτικής σημασίας (Wetlands and people: A Vital Connection) –  όπου περιγράφεται το εύρος της πολιτιστικής κληρονομιάς που προστατεύεται από τους υγροτόπους, ήδη από τα χρόνια της αρχαίας Μεσοποταμίας και μέχρι τη σύγχρονη ιστορική περίοδο της Μεσογείου. Στο μικρού μήκους αυτό βίντεο αναδεικνύεται καθώς και η βαθιά διασύνδεση των υγροτόπων με τις ανθρώπινες κοινωνίες και επισημαίνονται οι κίνδυνοι που τους απειλούν.

Βίντεο