Η προσέγγισή μας

Είστε εδώ: Αρχική / Η προσέγγισή μας

Έρευνα

Η συμβολή στη δημιουργία και την προώθηση της γνώσης είναι βασικό μέρος αυτού που κάνουμε στο MedINA. Εστιάζοντας σε μια ολοκληρωμένη άποψη της φύσης και του πολιτισμού, η ομάδα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιστημόνων μας αναλαμβάνει και συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες συγκεντρώνοντας ειδικούς από διάφορους κλάδους και διευκολύνοντας τη συνεργασία τους. Ωστόσο, δεν διεξάγουμε έρευνα για χάρη της έρευνας και μόνο‧ αντιθέτως, κύριο μέλημά μας είναι η εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούνται με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, και τα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό το επιτυγχάνουμε καθιστώντας το μήνυμά μας ευρέως προσιτό μέσα από σειρά εκδόσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων, καθώς και μέσω της υποστήριξης στοχευμένων δράσεων που επηρεάζουν την χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η θετική αντιμετώπιση των πολλών και πολύπλοκων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα απαιτεί την σύνθεση γνώσεων από ένα ευρύ φάσμα πηγών και τη ζωτική συνεργασία μεταξύ ειδικών, γεφυρώνοντας τα χάσματα που συχνά περιορίζουν την αποτελεσματικότητά μας.

Όπου κι αν εργαζόμαστε, το πρώτο μας σημείο επαφής είναι πάντα η τοπική κοινότητα, φροντίζοντας να εμπλέκουμε τα μέλη της από τα πρώτα στάδια ενός έργου. Χρησιμοποιώντας συμμετοχικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο και ακούγοντας προσεκτικά τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων της κοινότητας, οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας με τρόπους που στόχο έχουν να προσελκύουν τους πολίτες της περιοχής και να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους. Στόχος μας -μέσω της δημιουργίας και της υποστήριξης συνεργατικών δικτύων μέσα σε κοινότητες – είναι να ενδυναμωθούν οι κάτοικοι και οι ομάδες συνολικά μέσω της συμμετοχής τους στα έργα του MedINA. Βοηθώντας αυτά τα δίκτυα να χαράξουν τη δική τους πορεία προς μια αειφόρο τοπική ανάπτυξη, επιθυμούμε οι κοινότητες να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων τους. Παράλληλα, ενώ έχουμε επίγνωση της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου έργου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων είναι ο μόνος αειφόρος δρόμος προς τα εμπρός σε έναν κόσμο όπου το τοπικό και το παγκόσμιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Συνεργασία με κοινότητες

Συνεργασία με κοινότητες

Όπου κι αν εργαζόμαστε, το πρώτο μας σημείο επαφής είναι πάντα η τοπική κοινότητα, φροντίζοντας να εμπλέκουμε τα μέλη της από τα πρώτα στάδια ενός έργου. Χρησιμοποιώντας συμμετοχικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο και ακούγοντας προσεκτικά τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων της κοινότητας, οργανώνουμε τις δραστηριότητές μας με τρόπους που στόχο έχουν να προσελκύουν τους πολίτες της περιοχής και να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους. Στόχος μας -μέσω της δημιουργίας και της υποστήριξης συνεργατικών δικτύων μέσα σε κοινότητες – είναι να ενδυναμωθούν οι κάτοικοι και οι ομάδες συνολικά μέσω της συμμετοχής τους στα έργα του MedINA. Βοηθώντας αυτά τα δίκτυα να χαράξουν τη δική τους πορεία προς μια αειφόρο τοπική ανάπτυξη, επιθυμούμε οι κοινότητες να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής τους και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων τους. Παράλληλα, ενώ έχουμε επίγνωση της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου έργου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων είναι ο μόνος αειφόρος δρόμος προς τα εμπρός σε έναν κόσμο όπου το τοπικό και το παγκόσμιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.

Ανταλλαγή γνώσεων και δικτύωση

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο έργο μας επιτρέποντας να ακουστούν πολλές και ποικίλες φωνές μέσω της ενεργής ανταλλαγής ιδεών και προσεγγίσεων. Η προσέγγισή μας στο MedINA βασίζεται, επομένως, στην ικανότητά μας να φέρνουμε κοντά ανθρώπους, οργανισμούς και οράματα. Υποστηρίζουμε τη ζωτική ανταλλαγή γνώσεων και διευκολύνουμε τη δικτύωση μεταξύ ειδικών από διάφορους κλάδους, όπως η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανθρωπολογία, η χωροταξία,  η γεωργία, η οικολογία και η αειφορία. Διοργανώνοντας συνέδρια και εργαστήρια και αξιοποιώντας δίκτυα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, και όχι μόνο, ελπίζουμε να παρακινήσουμε και να εμπνεύσουμε τη συλλογική δράση σε τοπικά, εθνικά και παγκόσμια ζητήματα.

Δουλεύοντας στο σταυροδρόμι της φύσης και του πολιτισμού, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με ποικίλες προσεγγίσεις και πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομιάς και την αειφόρο ανάπτυξη από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και ακόμη πιο μακριά. Έχοντας την πεποίθηση ότι η σύνθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της καινοτομίας, συνδυάζουμε αυτές τις ιδέες με τις δικές μας και τις τοποθετούμε σε τοπικά έργα στα μέρη όπου εργαζόμαστε, πυροδοτώντας δράση και θετική αλλαγή εντός των κοινοτήτων. Προσεγγίζοντας ολιστικά τον πλούτο της υπάρχουσας γνώσης, επιδιώκουμε να φέρουμε την αξία της παγκόσμιας εμπειρίας στη δυναμική της τοπικής πραγματικότητας.

Σύνθεση καινοτόμων ιδεών

Σύνθεση καινοτόμων ιδεών

Δουλεύοντας στο σταυροδρόμι της φύσης και του πολιτισμού, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με ποικίλες προσεγγίσεις και πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση της κληρονομιάς και την αειφόρο ανάπτυξη από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και ακόμη πιο μακριά. Έχοντας την πεποίθηση ότι η σύνθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της καινοτομίας, συνδυάζουμε αυτές τις ιδέες με τις δικές μας και τις τοποθετούμε σε τοπικά έργα στα μέρη όπου εργαζόμαστε, πυροδοτώντας δράση και θετική αλλαγή εντός των κοινοτήτων. Προσεγγίζοντας ολιστικά τον πλούτο της υπάρχουσας γνώσης, επιδιώκουμε να φέρουμε την αξία της παγκόσμιας εμπειρίας στη δυναμική της τοπικής πραγματικότητας.