Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη: Μικρά βήματα για έναν μεγάλο στόχο!

Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη: Μικρά βήματα για έναν μεγάλο στόχο!

Η «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» αναπτύσσεται και επιτυγχάνει τους στόχους της. Η φθινοπωρινή περίοδος ξεκίνησε με εκπαιδεύσεις για το Δίκτυο Μελών της ΣυμΑΤΑ με στόχο την ουσιαστική ενδυνάμωση των οργανώσεων που τη συγκροτούν.

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το καλοκαιρινό «Σεμινάριο Συνηγορίας» με την Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής του The Green Tank (εταίρος στην υλοποίηση του έργου), υποδεχτήκαμε με τη συνέχεια των σεμιναρίων τους δύο σημαντικούς πυλώνες της ενδυνάμωσης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών: Εξεύρεση Πόρων και Αειφόρος Τοπική Ανάπτυξη.

Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με το σεμινάριο «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και οδηγός σχεδιασμού ανταγωνιστικών προτάσεων» με τον Kenneth B. Hansen (Legal Consultant & Grant Manager) και η συνέχεια της θεματικής υποδέχτηκε στις αρχές του Οκτωβρίου την εισηγήτρια Κωνσταντίνα Παπαδημητρίου (Fundraising & Philanthropy Advisor), Ιδρύτρια του Inuksuk Consulting με τίτλο εκπαίδευσης «Βασικές αρχές στην εξεύρεση μεγάλων δωρεών». Κοινός παρονομαστής των σεμιναρίων ήταν η σημαντικότητα της στρατηγικής χάραξης πορείας στην ενδυνάμωση τόσο μιας συμμαχίας όσο και μιας οργάνωσης μέσω της εξεύρεσης πόρων.

Το τέλος του Οκτωβρίου έδωσε έναρξη στη δεύτερη μεγάλη θεματική της εκπαίδευσης του έργου, την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη που είναι και ο απώτερος στόχος της ΣυμΑΤΑ. Η πρώτη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον Βασίλειο Μποντζώρλο (Δρ Οικολογίας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας – Project Manager “LIFE EL BIOS” – Πράσινο Ταμείο) με τίτλο «Τοπικές Πρωτοβουλίες – Εθνικές Ανάγκες – Διεθνής Ατζέντα: Χαρτογραφώντας τη διαδρομή της συμμετοχικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών προς την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη: για το περιβάλλον, τη γεωργία και τον πολιτισμό». Η πλούσια σε πληροφορίες, αλλά και νέες ιδέες, εκπαίδευση για το περιβάλλον έδωσε τη σκυτάλη στην Καλλιόπη Στάρα (Researcher, PhDCultural Ecology, MScEcology Laboratory of Ecology, Departement of Biological Applications and Technology University of Ioannina) που εστίασε στη θεματική του πολιτισμού, με τίτλο «Πολιτισμός και περιβάλλον: Κοινοί τόποι, παραδείγματα και προοπτικές σύνδεσης της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς».

Έχοντας ολοκληρώσει τις εκπαιδεύσεις, οπωσδήποτε ο χειμώνας βρίσκει τα μέλη της ΣυμΑΤΑ όχι μόνο ενδυναμωμένα αλλά και με έμπνευση για τη συνέχεια των κοινών μας δράσεων και τη χάραξη της κοινής μας πορείας μέσα από συμπράξεις και τοπικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα!

Λίγα λόγια για τη ΣυμΑΤΑ:

Η Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ) έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και δικτύωση ενεργών, περιφερειακών οργανισμών της ΚτΠ με τοπική δράση για την αειφόρο τοπική ανάπτυξη, προσφέροντάς τους ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης σε θέματα συνηγορίας, αειφόρου τοπικής ανάπτυξης, εσωτερικής οργάνωσης και διακυβέρνησης, από έγκριτους εθνικούς και υπερ-εθνικούς φορείς – την «Ομάδα Πρωτοβουλίας». Απώτερος σκοπός της ΣυμΑΤΑ είναι η ενδογενής αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας, μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας και ενεργού δράσης τοπικών οργανώσεων της ΚτΠ. Ο θετικός αντίκτυπος της ΣυμΑΤΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα και την ενίσχυση των οργανώσεων του «Δικτύου Μελών», το οποίο θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, διευρύνοντας τις δράσεις του, κινητοποιώντας τις τοπικές κοινότητες και προσφέροντάς τους ένα δίκτυο επαφών και ικανοτήτων που θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους.

Το έργο «Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το MedINA και εταίρο το The Green Tank.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr