Συμμετοχή στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων της UNESCO

Συμμετοχή στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων της UNESCO

  • ENG

Το ΜedINA είχε τη χαρά και την τιμή να είναι παρόν -μέσω του Εκτελεστικού του Διευθυντή, Αλέξη Κατσαρού- στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων (κατηγορία VI) της UNESCO για τις οικονομικές διαστάσεις της διαφύλαξης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των θεματικών πρωτοβουλιών της Σύμβασης του 2003 για τη διαφύλαξη της ΑΠΚ.

Η ομάδα των 26 εμπειρογνωμόνων, που εκπροσωπούσε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της υφηλίου, κλήθηκε να συμμετάσχει στη συνάντηση για να προετοιμάσει ένα σημείωμα καθοδήγησης επί του θέματος (απόφαση 17.COM 10 και απόφαση 14.COM 10), το οποίο διερευνά τρόπους μεγιστοποίησης των θετικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη διατήρηση της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αειφόρο ανάπτυξη για τις κοινότητες, τις ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα, με παράλληλο μετριασμό των αρνητικών τους επιπτώσεων.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που προέκυψε από τη διαβούλευση θα παρουσιαστεί στη Διακυβερνητική Επιτροπή, κατά τη δέκατη όγδοη σύνοδό της (4 έως 9 Δεκεμβρίου 2023, Κασάνε, Δημοκρατία της Μποτσουάνα).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρακάτω link:
Meeting of experts (category VI) on Economic dimensions of intangible cultural heritage safeguarding – intangible heritage – Culture Sector – UNESCO