Συμμετοχή του MedINA στη 2η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ

Συμμετοχή του MedINA στη 2η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ

  • ENG

Το MedINA, στο πλαίσιο του βασικού του προγράμματος για το νερό, Aqua Vita, συμμετείχε στη 2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) – που είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 – καταθέτοντας τα σχόλια και τις προτάσεις του στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου τα σχόλιά μας επικεντρώνονται στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού (ΛΑΠ) Αώου και οι προτάσεις μας αφορούν:

  • Τις υδρομορφολογικές αλλοιώσεις από την ανάπτυξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) και έργων διευθετήσεων και ευθυγραμμίσεων.
  • Το αρδευτικό φράγμα της Κόνιτσας, από το οποίο απουσιάζουν η οικολογική παροχή και ο ιχθυοδιάδρομος.
  • Το υδροηλεκτρικό φράγμα Πηγών Αώου, από το οποίο απουσιάζει η οικολογική παροχή.
  • Τον ΧΑΔΑ Κόνιτσας, που προκαλεί κατ’ επανάληψη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

Διαβάστε τα αναλυτικά σχόλια και τις προτάσεις μας για τον Αώο, εδώ.

Επιπλέον, στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου προτείναμε ως μέτρο την επανεισαγωγή της παραδοσιακής πρακτικής των λίθινων αναβαθμών σε ρέματα εφήμερης ροής ως μία λύση βασισμένη στη φύση (Nature based solution).

Διαβάστε την τεκμηρίωσή μας για τα νησιά του Αιγαίου, εδώ.

Τέλος, και στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας τεκμηριώσαμε και προτείναμε να ενταχθούν ως βασικά μέτρα:

  • Η λεπτομερής καταγραφή τεχνητών εμποδίων σε κάθε ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.
  • Η άρση παρωχημένων τεχνητών εμποδίων από ποταμούς και ρέματα, ώστε να αποκατασταθούν οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις και να επανέλθει η συνδεσιμότητα της ροής, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του νέου Ευρωπαϊκού Νόμου για την Αποκατάσταση της Φύσης.

Διαβάστε τα σχόλια και τις προτάσεις μας για την άρση τεχνητών εμποδίων από ποταμούς, εδώ.

Η κατάρτιση και η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού είναι προϋπόθεση για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων, υποχρέωση των κρατών μελών που απορρέει από την Οδηγία – πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ.