Συνάντηση με φορείς για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στις πολιτικές που επηρεάζουν το τοπίο

Συνάντηση με φορείς για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στις πολιτικές που επηρεάζουν το τοπίο

  • ENG

Πώς εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ΕΣΤ) στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι τομεακές πολιτικές που εμπλέκονται και πώς έχει ενσωματωθεί η ΕΣΤ στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών στην πράξη; Πώς εμπλέκονται οι πολίτες σε αυτές τις διαδικασίες;

Το MedINA, μέσα από το πρόγραμμα Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο – LPPT, στοχεύει να αναδείξει τα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα διάφορα επίπεδα λήψης αποφάσεων για πολιτικές που επηρεάζουν τα καθημερινά μας τοπία. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκουμε τον διάλογο με τις θεσμικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στις πολιτικές που επηρεάζουν το τοπίο. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαΐου συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αρχικά, ο Θύμιος Δημόπουλος, υπεύθυνος του έργου LPPT, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος και το μεθοδολογικό πλαίσιο της μελέτης τοπίου που διενεργήθηκε στον Δήμο Πρεσπών και τη Δυτική Μεσσηνία, αναφερόμενος στα βήματα και τα αποτελέσματα της μελέτης στις δύο περιοχές.

Ακολούθως, η Βιβή Ρουμελιώτου, συντονίστρια δράσεων πολιτικής στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, παρουσίασε τους στόχους ποιότητας και τις κατευθύνσεις πολιτικής για τα τοπία του Δήμου Πρεσπών, αναφερόμενη στις συμμετοχικές διαδικασίες που έλαβαν χώρα για τον καθορισμό τους.

© Α. Παππά/MedINA.

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με τον Γιώργο Δημητρόπουλο από το MedINA, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα της έκθεσης που εκπονείται αυτό το διάστημα σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές που το επηρεάζουν.

© A. Παππά/MedINA.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι Διευθύνσεων από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταθέτοντας την εμπειρία τους από την εφαρμογή της ΕΣΤ, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθεια ενσωμάτωσης του τοπίου στο αντικείμενο αρμοδιότητάς τους και την ένταξη των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης σε θέματα που άπτονται των διευθύνσεών τους.

Στο προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθούν οι προτάσεις του MedINA για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο και τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές που το επηρεάζουν, με κύριο αποδέκτη τις Διευθύνσεις των Υπουργείων που σχετίζονται με αυτές τις πολιτικές.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στον σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο και εταίρο την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr.