Τα τοπία του Αώου, η σημασία τους για τους κατοίκους και η άποψή τους για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα

Τα τοπία του Αώου, η σημασία τους για τους κατοίκους και η άποψή τους για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα

  • ENG

Ποιο είναι το τοπίο της περιοχής του Σαραντάπορου, του Αώου και του Βοϊδομάτη, μέσα από τα μάτια των κατοίκων;

Τι είναι για αυτούς σημαντικό στα τοπία της περιοχής;

Θα επηρεαστούν αυτά τα τοπία από την κατασκευή Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), και αν ναι πώς;

Με αυτά τα ερωτήματα ξεκινήσαμε ένα 7ήμερο ταξίδι στην περιοχή της Λεκάνης Απορροής (ΛΑΠ) του Αώου και συναντήσαμε τους ανθρώπους της. Με τη βοήθεια σχετικού ερωτηματολογίου καταγράψαμε τη σημασία των τοπίων για τους ντόπιους και την εκτίμησή τους για τις επιπτώσεις από την κατασκευή ΜΥΗΕ σε αυτά.

Η αξία των τοπίων της περιοχής του Αώου αναγνωρίζεται τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τις επίσημες κρατικές πολιτικές. Ως MedINA πιστεύουμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής που ζουν τον τόπο και οι άνθρωποι που εργάζονται στην περιοχή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του τοπίου της. Σε αυτό το πλαίσιο συγκεντρώσαμε 50 ερωτηματολόγια για να καταγράψουμε το πώς συνδέονται οι ντόπιοι με τα τοπία της περιοχής τους αλλά και τι αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ως απειλή και ως πίεση σε αυτά. Καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο της ΛΑΠ του Αώου, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αιτήσεις για ΜΥΗΕ και ιδιαίτερα στη Λεκάνη του Σαραντάπορου. Αν και ο πληθυσμός των χωριών μειώνεται τον χειμώνα, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με διαφορετικούς ανθρώπους από όλες τις ηλικίες και τα επαγγέλματα, οι οποίοι μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: το ενδιαφέρον για τον τόπο τους.

Αριθμός κατοίκων που ερωτήθηκαν ανά οικισμό.

Επόμενο βήμα μας είναι να αναλύσουμε τα αποτελέσματα, τα οποία και θα παρουσιάσουμε σε έκθεση που θα αποσταλεί στους τοπικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συνεισφέρουμε στον διάλογο σχετικά με τις απειλές που ασκούνται στα τοπία της περιοχής.