Το έργο CARDIMED μόλις ξεκίνησε!

Το έργο CARDIMED μόλις ξεκίνησε!

  • ENG

Τι κοινό μπορεί να έχουν η δημιουργία μικρών δασών εντός αστικών κέντρων στη γαλλική Προβηγκία, η δασική διαχείριση στην Αραγονία της Ισπανίας, η αποκατάσταση των παρόχθιων δασών στην Έβορα της Πορτογαλίας και οι λιθόκτιστοι αναβαθμοί σε εφήμερα ρέματα στη Σίφνο;

Αποτελούν όλα λύσεις βασισμένες στη φύση (Nature-based solutions – NbS), οι οποίες θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του έργου CARDIMED (Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean region). Το έργο συντονίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το MedINA είναι ένας από τους 51 περήφανους εταίρους του. Οι εταίροι του έργου προέρχονται από πολλές χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο επιστρατεύοντας λύσεις που βασίζονται στη φύση. 47 διαφορετικοί τύποι ΝbS αναδεικνύονται μέσω 83 παρεμβάσεων σε 10 περιφέρειες και 20 περιοχές. Παράλληλος στόχος του έργου είναι η δημιουργία της “Συμμαχίας για την Ανθεκτικότητα του CARDIMED”, η οποία θα λειτουργήσει ως ένα ενεργό δίκτυο για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής, κοινωνικο-οικονομικής ανθεκτικότητας στη Μεσόγειο, θεμάτων που άπτονται του πλέγματος Νερού-Τροφής-Ενέργειας-Οικοσυστημάτων καθώς και Λύσεων βασισμένων στη Φύση. Η Συμμαχία αναμένεται να έχει ως μέλη 28 περιφέρειες και 70 κοινότητες μέχρι το 2030, ενώ στοχεύει στη δημιουργία 8.000 θέσεων εργασίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Εικόνα 1. Ένα από τα μικρότερα ρέματα που καταλήγουν στο ρέμα “Ανάθεμα” της Σίφνου. Θέσεις όπως αυτή αποτελούν κατάλληλα σημεία χωροθέτησης λίθινων αναβαθμών με θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα.

Το MedINA, αξιοποιώντας την εμπειρία του από την επαναφορά των λίθινων αναβαθμών σε ρέματα εφήμερης ροής στα Κύθηρα και την Πάρο, θα συνεισφέρει στο πρόγραμμα με τη δημιουργία ενός δικτύου 120 λιθόκτιστων αναβαθμών στη λεκάνη απορροής των Καμαρών στο νησί της Σίφνου. Η δράση αυτή εντάσσεται, συνολικά, στην προσπάθεια του οργανισμού να εφαρμόζει παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης του νερού, να παρακολουθεί συστηματικά τον αντίκτυπο των εφαρμογών αυτών στη βιοποικιλότητα και τον υδροφορέα και να προωθεί τα σχετικά αποτελέσματά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μία πιο ευρεία εφαρμογή της πρακτικής των λίθινων αναβαθμών σε εφήμερα ρέματα άνυδρων περιοχών της Ελλάδας και της Μεσογείου.

Ως Λύση βασισμένη στη Φύση και πράσινη υποδομή, η παρέμβαση του MedINA αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία του νησιού από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία εντείνονται όλο και περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής, στον εμπλουτισμό του υδροφορέα μέσω της αύξησης της κατείσδυσης των υπόγειων υδάτων, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση παραδοσιακών αγροδιατροφικών συστημάτων, όπως η μικρής κλίμακας κτηνοτροφία και γεωργία, και στην επαναφορά των οικοσυστημικών υπηρεσιών στη ζωή των τοπικών κοινοτήτων.

Χάρτης 1. Η νήσος Σίφνος. Με κόκκινο χρώμα οριοθετείται η λεκάνη απορροής των Καμαρών όπου θα εγκατασταθούν 120 λιθόκτιστοι αναβαθμοί.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου και έφερε κοντά τους 51 εταίρους του έργου για να τεθούν οι σωστές βάσεις για την υλοποίησή του.

Το έργο CARDIMED (Climate Adaptation and Resilience Demonstrated In the MEDiterranean region), με συνολικό προϋπολογισμό 19.971.411,20 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon Europe 2021-2027. Επικεφαλής εταίρος είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το MedINA είναι ένας από τους 51 εταίρους υλοποίησής του.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Η Λίλη Μορδεχάι, Επικεφαλής Ανάπτυξης του MedINA και ο Φανοίκος Σακελλαράκης, Ειδικός Βιοποικιλότητας & Οικοσυστημάτων του MedINA, κατά τη διάρκεια του kick-off meeting το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο Κέντρο του Δήμου Αθηνών.